Ministerie van Justitie

27.09.01

Maatregelen na melding mogelijke aanslag op tunnels in de Randstad

Acties inmiddels beeindigd

Het ministerie van Justitie is gisteren op de hoogte gesteld van een niet ondertekende brief waarin werd gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag op enkele tunnels in Amsterdam en Rotterdam. De brief was geadresseerd aan het ANP. Het ANP heeft deze brief overgedragen aan de politie. Het ministerie van Justitie heeft daarop direct de zogenoemde Grote Evaluatiedriehoek bijeen geroepen. Na een uitgebreide analyse van de brief heeft de Grote Evaluatiedriehoek, daartoe gemandateerd door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de lokale driehoeken (Amsterdam en Rotterdam) verzocht passende maatregelen te nemen. In de lokale driehoek zijn de korpsbeheerder, de korpschef en de hoofdofficier van Justitie vertegenwoordigd. Daarop is besloten tot de volgende maatregelen: het deels afsluiten van de Coentunnel en Zeeburgertunnel in Amsterdam en de Beneluxtunnel en de Botlektunnel in Rotterdam en een verhoogde inzet van politie bij de controle van het doorgaande verkeer. Ook is er door de lokale driehoeken, met toestemming van de minister van Justitie, een beroep gedaan op de arrestatieteams en de bijzondere bijstandseenheden van politie en Defensie. Dit heeft afgelopen nacht plaatsgevonden.

Onmiddellijk is er een onderzoek gestart naar de herkomst van de brief. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 27-09-2001

Deel: ' Maatregelen na melding mogelijke aanslag op tunnels Randstad '
Lees ook