Gemeente Delft

Maatregelen om asbestwaarde in stadhuis te verlagen

De gemeente heeft een plan gemaakt om de asbestwaarde in het stadhuis aan de Markt verder omlaag te krijgen. Inmiddels zijn al maatregelen getroffen om te voorkomen dat meer asbestvezels loskomen. Het college van burgemeester en wethouders wil nu laten nagaan welke maatregelen nodig zijn om het probleem blijvend te verhelpen.

Zoals bekend heeft een meting vorige maand aangetoond dat in het stadhuis asbest aanwezig is in lucht en stof. De gemeten hoeveelheden asbest blijven ver onder de wettelijk gestelde norm. Het stadhuis blijft dan ook gewoon in gebruik. De gemeente kondigde naar aanleiding van de meetgegevens aan een plan van aanpak te maken om de asbestwaarde in het pand verder omlaag te krijgen, tot de streefwaarden die VROM stelt.

Inmiddels zijn al enkele maatregelen getroffen om de verspreiding van asbestvezels in het gebouw te voorkomen. Daarvoor zijn onlangs de asbesthoudende platen achter de convectorputten verwijderd. Bovendien zijn de plafonds in de werkruimten met plastic afgesloten. Een nieuwe meting moet aangeven wat de resultaten zijn van deze maatregelen. De resultaten bepalen mede welke aanvullende acties de gemeente moet niveau.

Het college stelt nu voor een team met ook externe deskundigen samen te stellen dat moet komen tot een definitieve oplossing. Die oplossing kan bestaan uit het verwijderen van alle brandwerende asbestplaten tussen de vloeren en plafonds. Een mogelijk alternatief is het op een verantwoorde manier isoleren van deze asbestplaten. Binnen vier maanden moet er een plan van aanpak liggen voor de definitieve oplossing. Als het gemeentebestuur instemt met de voorgestelde oplossing kan de uitvoering dan plaatsvinden na de bouwvakvakantie.

Deel: ' Maatregelen om asbestwaarde in stadhuis Delft te verlagen '
Lees ook