gemeente maastricht

005 maatregelen tegen legionella bacterie

10 februari 2000

de gemeente maastricht gaat maatregelen treffen aan de technische waterinstallaties van alle sportgebouwen om besmetting door de legionella bacterie te voorkomen. alle sportaccommodaties die in beheer zijn van de gemeente maastricht én de gebouwen in eigendom en beheer van de sportverenigingen vallen onder deze maatregel.

het ministerie van vrom heeft richtlijnen bekendgemaakt voor het opstellen van een beheersplan voor de preventie van de legionairsziekte. eigenaren of exploitanten van gebouwen en gelegenheden zoals sportaccommodaties, zwembaden en sauna's, gymzalen en kampeergelegenheden zijn direct verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leidingnet, de warm waterinstallaties en het onderhoud daarvan. het toezicht op de zwembaden is in de wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden opgedragen aan de provincie. de ggd wordt o.a. belast met de technische en hygiënische advisering bij onder meer grootschalige evenementen. minimaal één keer per jaar vindt controle plaats door speciale gecertificeerde bedrijven.

de gemeente maastricht heeft 6 sporthallen, 25 gymnastiekzalen, 6 sportzalen en 2 buiten accommodaties in beheer. de sportverenigingen hebben in totaal 53 gebouwen in beheer. de totale kosten voor de aanpassing van de in beheer van de gemeente zijnde gebouwen bedragen eenmalig fl. 55.000,-. de sportverenigingen worden geconfronteerd met een kostenpost van circa fl. 500,- per kleed/clubgebouw. de gemeente neemt eenmalig 50% van deze kosten voor haar rekening. de 50% regeling is normaliter ook van toepassing bij de nieuwbouw en verbouw van kleed- en clubgebouwen. de sportverenigingen kunnen contact opnemen met de ggd. deze adviseert de sportverenigingen of voor de accommodaties aanpassingen noodzakelijk zijn. als dit het geval is dan betaalt de gemeente 50% van de kosten. voor de verplichte jaarlijkse controle dienen de verenigingen zelf zorg te dragen.

Deel: ' Maatregelen tegen legionella bacterie in Maastricht '
Lees ook