Gemeente Eijsden

Maatregelen tegen overlast in Ursulinenpark

De voorbije jaren klaagden enkele omwonenden van het Ursulinenpark over allerlei vormen van overlast. Troep van jongeren, uitwerpselen van honden, lawaai van bromfietsers. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente, politie en omwonenden boog zich over de problemen.

Regels handhaven
"Regels zijn er om gehandhaafd te worden", was de eerste conclusie. Natuurlijk is dit zo, maar de politie kan niet dag en nacht in het park patrouilleren. Tegelijkertijd blijkt dat maar een klein deel van de omwonenden de overlast bij de politie meldt. De politie kan dus ook geen actie op de meldingen ondernemen.

Ieders eigen verantwoordelijkheid
De leden van de werkgroep denken dat de gebruikers van het Ursulinenpark nog voldoende verantwoordelijkheidsgevoel hebben. "Misschien realiseren zij zich niet wat de regels zijn", werd geopperd. Dit betekent dat de regels bekend moeten worden gemaakt. De leden van de werkgroep lieten zich echter niet uit het veld slaan. Zij besloten om bij alle ingangen van het Ursulinenpark borden te plaatsen met daarop de gedragsregels. "Zo kan niemand meer zeggen dat hij het niet wist" was daarbij de gedachte. Overigens blijven de leden van de werkgroep van mening dat de borden overbodig zouden moeten zijn. "Jongeren, hondenbezitters, bromfietsers en andere bezoekers van het Ursulinenpark, weten toch zeker wat toelaatbaar is en wat niet geduld kan worden", merkte een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur op. "Natuurlijk is dat zo, maar sommige mensen moeten we misschien een handje helpen", sputterde een van de omwonenden tegen. De conclusie luidde: er moeten borden komen.

Borden met gedragsregels
Binnenkort worden deze borden geplaatst. Daarnaast werd het Ursulinenpark aangewezen als gebied waar geen alcoholhoudende drank genutigd mag worden. Deze maatregel kan de gemeente op basis van artikel 2.4.8. van de Algemene Plaatselijke Verordening nemen. Daarnaast mogen de paden voor het gemeentehuis en de toegangsweg alleen door fietsers, voetgangers en bestemmingsverkeer gebruikt worden. Er mogen dus geen bromfietsers met motor aan in het Ursulinenpark komen!

Hopelijk voelt iedereen zich verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en zal de overlast minimaal zijn. Daarbij is enige verdraagzaamheid natuurlijk wel op zijn plaats. Jongeren die samen in de buitenlucht staan te praten zijn niet gevaarlijk, niet bedreigend en veroorzaken bij gewoon gedrag geen overlast.

Zoekwoorden:

Deel: ' Maatregelen tegen overlast in Ursulinenpark Eijsden '
Lees ook