Maatschap gaat verdwijnen: Maten worden hoofdelijk aansprakelijk


DEN HAAG, 20110826 -- Per 1 januari 2012 gaat het personenvennootschapsrecht op de schop. Zo wordt de huidige maatschap automatisch omgezet in een Openbare Vennootschap. Dit heeft grote gevolgen voor veel ondernemers. Eén gevolg hiervan is dat maten in een maatschap voortaan hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor de verplichtingen van de maatschap net zoals de vennoten in een vof. Dit betekent, dat wanneer één van de maten namens de maatschap een verplichting is aangegaan, de schuldeiser het volledige bedrag bij elk van de maten kan opeisen.

Vrijheid van vestiging

Het kiezen voor een andere Europese rechtsvorm kan ervoor zorgen dat de partners in een maatschap de fiscale ondernemersfaciliteiten van de inkomstenbelasting kunnen blijven genieten, zonder daarbij hoofdelijk aansprakelijk te worden voor schulden uit de onderneming. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat iedere Europese ondernemer zelf mag kiezen in welke EU-lidstaat hij zijn vennootschap op wil richten op grond van het EU-verdrag dat de vrijheid van vestiging garandeert. Deze uitspraak, het Inspire-Art arrest, werd in 2003 gedaan naar aanleiding van een proefproces dat door het Haags Juristen College is uitgelokt. Hierdoor bestaat ook voor Nederlandse ondernemers de mogelijkheid om een Engelse LLP op te richten.

Limited Liability Partnership biedt oplossing

De LLP is een personenvennootschap die heel vergelijkbaar is met de maatschap, maar met als belangrijkste verschil: het privévermogen is afgeschermd. Dit betekent zelfs een vooruitgang ten opzichte van de huidige maatschap. De ondernemer wordt niet hoofdelijk aansprakelijk en blijft ook niet aansprakelijk voor een gelijk deel met de maten, in plaats daarvan is het privévermogen volledig afgeschermd, net zoals bij een BV. Acht van top 50 advocatenkantoren van Nederland hebben inmiddels hun maatschap in een LLP omgezet. Zo hebben bijvoorbeeld Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP, voor de LLP gekozen.

Behoud van fiscale ondernemersfaciliteiten

Hoewel de LLP is opgericht naar het Engelse recht, is het Nederlandse belastingstelsel van toepassing, aangezien management en activiteiten in Nederland plaatsvinden. Zoals bij personenvennootschappen wordt de winst belast bij de vennoten. Natuurlijke personen die als vennoot optreden betalen inkomstenbelasting over hun winstaandeel en profiteren dus van de fiscale IB-ondernemersfaciliteiten, zoals de MKB-vrijstelling, de ondernemersaftrek en de startersaftrek. De LLP kan worden opgericht door ten minste twee personen (partners) en dit kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

Voordelen voor ondernemer

Naast de fiscale voorzieningen in de inkomstenbelasting, heeft de LLP nog meer voordelen voor ondernemers. Zo hoeven de partners geen fictief salaris te nemen zoals de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV dat wel moet. Ook is er geen verplichting om € 18.000 te storten, komt er geen notaris bij kijken en is een LLP binnen twee werkdagen opgericht.

Kostenloos Seminar

HJC Group organiseert speciaal over dit onderwerp een geheel vrijblijvend en kosteloos  seminar voor ondernemers en andere belangstellenden. Indien u de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek met één van onze juristen is dat uiteraard ook kosteloos mogelijk. Wij heten u van harte welkom op ons kantoor in Den Haag. Neemt u telefonisch contact met ons op via +31 70 3155700 of volgt u ons op www.hjcgroup.net.

HJC Group


Deel: ' Maatschap gaat verdwijnen Maten worden hoofdelijk aansprakelijk '
Lees ook