Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht ministerraad
14 juni 2002

MAATSCHAPPELIJKE VERKENNING NAAR DE TWEEDE KAMER

De ministerraad heeft op voorstel van minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Maatschappelijke Verkenning. De Maatschappelijke Verkenning en de Verkenning van de Rijksoverheid zijn de bouwstenen voor een Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling.

In de ministerraad van 21 december 2001 is de Verkenning van de Rijksoverheid vastgesteld. In diezelfde ministerraad is besloten om een Maatschappelijke Verkenning uit te voeren om burgers, belangenorganisaties en bedrijven te laten meedenken over duurzame ontwikkeling. Daartoe zijn de afgelopen maanden diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Ook is een debat over duurzaamheid op internet gestart.

RVD, 14.06.2002Deel: ' Maatschappelijke verkenning naar de tweede kamer '
Lees ook