ANDERS OSTERBORG

Subcutaan toegediende MabCampath / Campath hoogst effectief bij niet eerder behandelde CLL-patiënten

Stockholm, Zweden - Subcutane toediening van het eerste en enige monoklonale antilichaam, MabCampath(R)/Campath(R) (alemtuzumab), dat is toegelaten voor de behandeling van patiënten met niet op fludarabine reagerende B-cel chronische lymfatische leukemie(B-CLL) (33 procent respons), gaf een totale respons van 87 procent bij niet eerder behandelde CLL-patiënten, volgens de resultaten van een Fase II-onderzoek onder leiding van Anders Osterborg, hoogleraar Oncologie aan het Karolinska Ziekenhuis en Instituut en gepubliceerd in het nummer van 1 augustus 2002 van Blood, het tijdschrift van de American Society of Hematology.

'Dit fase II-onderzoek toont aan dat subcutane behandeling met MabCampath(R)/Campath(R) een hoogst effectieve eerstelijnsbehandeling lijkt te zijn bij patiënten met B-CLL', aldus dr. Osterborg. 'Verder blijkt subcutane toediening van MabCampath(R)/Campath(R) ook qua verdraagbaarheid voordelen te hebben voor de patiënten doordat het zeer weinig van de griepachtige symptomen opwekt waarmee intraveneuze behandeling met monoklonale antilichamen normaal gepaard gaat. Huidreacties op de injectieplaats waren van voorbijgaande aard en infecties traden zelden op. De meeste 'eerste-dosis'-reacties, die vaak optreden na i.v.-toediening van alemtuzumab, kwamen in dit onderzoek zelden of niet voor. Bovendien bleek MabCampath(R)/Campath(R) in dit onderzoek een goed veiligheidsprofiel te hebben ten aanzien van de infectieuze eigenschappen, op voorwaarde dat er profylactische antibiotica worden gebruikt en de patiënten nauwlettend worden bewaakt.'

Met betrekking tot het belang van de resultaten gaf dr. Osterborg het volgende commentaar: 'het totale responspercentage van 87 procent werd ondersteund door indrukwekkende resultaten op afzonderlijke aandoeningslocaties. De volledige respons in bloed was 95 procent. Daarnaast trad bij 87 procent van de patiënten een respons in de lymfeknopen op. In beenmerg, de primaire locatie van de aandoening, bedroeg de totale respons 97%, met een volledige respons van 45 procent. Vermoed wordt dat de oorzaak van een dergelijk dramatisch effect in beenmerg ligt in de in dit onderzoek toegepaste langdurige behandeling, tot 18 weken.'

Het open fase II-onderzoek werd uitgevoerd in vier klinieken in het Karolinska Instituut in Stockholm, Zweden. Er werd een profylactische behandeling gegeven met aciclovir, cotrimoxazol en fluconazol. Op het moment van de beëindiging van het onderzoek was de mediane tijd tot falen van de behandeling nog niet bereikt, maar deze bedroeg meer dan 18 maanden, met een spreiding van zeven tot 44.

B-Cel chronische lymfatische leukemie (B-CLL)

B-CLL is de meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen en treft jaarlijks ongeveer 60.000 personen in de Verenigde Staten en 60.000 in Europa. De aandoening wordt in de meeste gevallen gediagnosticeerd bij personen van 50 jaar en ouder. CLL wordt gekenmerkt door de accumulatie van functioneel onrijpe witte bloedcellen (lymfocyten) in beenmerg, bloed, lymfeweefsel en andere organen. In het bloed zijn twee typen lymfocyten aanwezig, B-cellen en T-cellen. Bij ongeveer 95 procent van alle gevallen van CLL zijn carcinomateuze B-cellen betrokken. Doordat deze B-cellen een langere levensduur hebben dan normaal, treedt stapeling op, met verdringing van de normale, gezonde bloedcellen. Deze accumulatie van functioneel onrijpe cellen in het beenmerg remt de aanmaak van gezonde cellen en kan fataal zijn. Symptomen zijn vermoeidheid, botpijn, nachtelijk transpireren en verminderde eetlust en gewichtsverlies, maar de aantasting van het beenmerg leidt ook tot verzwakking van het immuunsysteem, waardoor de patiënt een verhoogd risico van infectie loopt.

MabCampath(R)/Campath(R) (alemtuzumab)

MabCampath(R)/Campath(R) is het eerste en enige gehumaniseerde monoklonale antilichaam dat is toegelaten voor CLL en het eerste geneesmiddel met bewezen werkzaamheid bij CLL-patiënten die niet reageren op alkylerende stoffen en Fludara-behandeling. Voor geen enkele andere therapie is een vergelijkbare werkzaamheid aangetoond bij deze groep patiënten. MabCampath(R)/Campath(R) heeft een volledig ander werkingsprincipe dan de conventionele behandeling doordat het selectief gericht is op het CD52-antigeen op de maligne lymfocyten. Hierdoor worden processen geactiveerd die leiden tot lysis, het afsterven van de maligne cellen. Deze processen leiden tot de verwijdering van de maligne lymfocyten uit het beenmerg, het bloed en de andere aangetaste organen, wat op zijn beurt kan leiden tot een toename van de levensverwachting.

MabCampath(R)/Campath(R) vertoont een bijwerkingsprofiel dat veilig kan worden behandeld met de juiste profylaxe tegen en bewaking voor opportunistische infecties. De patiënten kunnen opnieuw hun eigen gezonde bloedcellen aanmaken, aangezien MabCampath(R)/Campath(R) de stamcellen in het beenmerg niet aantast.

CONTACTPERSOON: Jennifer Brendel van PR21, voor Anders Osterborg,
+1-212-299-8985 (kantoor), +1-212-462-1026 (fax), +1-917-837-3867 (mobiel)


01 aug 02 10:26
Deel: ' MabCampath / Campath effectief bij CLL-patiënten '
Lees ook