Vakvereniging Voor Machinisten en Conducteurs

Machinisten moeten naar eigen baan solliciteren!

26 februari 1999

Collega,

Als het aan de directie van NSR ligt moeten machinisten die op de 600 serie (Benelux) rijden gaan solliciteren naar hun eigen baan, nu deze treinserie onderdeel gaat uitmaken van de BU Internationaal. Dit blijkt uit een brief van de directie. Om in de toekomst op de Benelux te mogen rijden moeten machinisten minimaal MBO niveau hebben. De kans is groot dat machinisten, die al jaren deze treinen bemensen, nu ineens niet meer geschikt worden bevonden om dit werk uit te voeren. Dit betekent, dat er voor deze groep personeel geen werk meer is bij de BU Internationaal. De VVMC vindt dit voornemen onrechtvaardig. De VVMC vindt dat ook hier van toepassing moet zijn dat de mens het werk volgt. Zeker nadat eerder dit personeel, na een uitvraag op de diverse standplaatsen, is toebedeeld aan deze treinserie.

De VVMC heeft afgelopen week deze ontwikkeling met de directie van NSR besproken en aangegeven dat de machinisten, die nu aan de Benelux zijn toebedeeld, op vrijwillige basis zo veel als mogelijk 1 op 1 over moeten kunnen. De geschiktheid van dit personeel is reeds over de jaren bewezen. Overigens geldt dit standpunt uiteraard ook voor de conducteurs, mocht de problematiek zich ook daar gaan voordoen.

De directie bleek gevoelig voor de argumentatie van de VVMC en heeft toegezegd zich te gaan beraden. Naar verwachting zal de directie ook het standpunt van de overige vakorganisaties peilen. Hoogstwaarschijnlijk zullen deze het standpunt van de VVMC volgen. Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Het Hoofdbestuur

Deel: ' Machinisten moeten naar eigen baan solliciteren '
Lees ook