Nieuw-Vlaamse Alliantie


Madrid respecteert de vrijheid van meningsuiting niet (27/02/03)

Vorige donderdag (20 februari) gaf een Spaanse rechtbank aan de Guardia Civil het bevel Euskaldunon Egunkaria, het enige Baskischtalige dagblad, te sluiten. Tien Baskische burgers die verbonden zijn met de krant werden gearresteerd. Alle arrestanten werden conform de anti-terroristische wetgeving "incommunicado" gehouden en naar de Audiencia Nacional in Madrid overgebracht. Dit wil zeggen dat ze gedurende vijf dagen van elk contact met familieleden of advocaten waren afgesloten.

Een arrestant, een van de directeurs van de krant, Peio Zubiria, poogde op 24 februari zelfmoord te plegen in het hospitaal waar hij omwille van gezondheidsredenen was opgenomen tijdens zijn arrestatie. Bij zijn vrijlating onder borg uit de gevangenis van Soto del Real verklaarde Martxelo Otamendi, directeur van het dagblad, dat hij door de Guardia Civil mishandeld was tijdens de ondervragingen. Ook andere gedetineerden beklaagden zich over mishandelingen (verstikking, slagen, schijnexecutie, bedreigingen, beledigingen, ...). Ook de arrestanten die nog gedetineerd zijn maar contact hadden met hun advocaat, verklaarden te zijn mishandeld.

De N-VA sluit zich aan bij het protest van Amnesty International, de International Federation of Journalists, de Baskische regering en de tienduizenden Basken die zondag in Donostia (San Sebastian) betoogden.

Rechter Juan del Olmo rechtvaardigde zijn bevel om het dagblad Euskaldunon Egunkaria te sluiten met de beschuldiging dat de ETA het dagblad creëerde, financierde en bestuurde. De beschuldiging bevat geen enkele concrete juridische basis. Ze is zelfs bespottelijk aangezien de krant al jarenlang subsidies ontvangt van de Baskische regering en aangezien een van de arrestanten, jezuietenpriester Txema Auzmendi, bekend staat voor zijn afkeer voor geweld. Het is integendeel overduidelijk dat het Spaanse gerecht zich politiek niet onafhankelijk opstelt maar zich laat dirigeren door de regering Aznar. De rechters en rechtbanken worden op die manier instrumenten in de repressieve politiek van Partido Popular die elke vorm van Baskisch nationalisme wil vernietigen en Baskenland verspaansen.

De Spaanse overheid poogt immers élke uiting van Baskisch autonomiestreven te criminaliseren door het op één hoopje te gooien met het ETA-geweld. Baskische journalisten en media werden eerder al vervolgd. Het dagblad Egin en het radiostation Egin Irratia werden in 1998 gesloten op beschuldiging van medewerking met ETA. Het verbod is ondertussen opgeheven maar op een uitspraak ten gronde is het nog steeds wachten. Ook de onderzoeksjournalist Pepe Rei werd vervolgd omwille van zijn artikels.

Diverse basisbewegingen (Haika, Segi, Gestorak, Askatasuna) werden zonder enige vorm van proces buiten de wet gesteld. Rekeningen van AEK (avondscholen voor Baskisch taalonderwijs) en Herriko Tabernak (lokalen van de Baskische beweging) worden geblokkeerd. De Baskische partij Batasuna werd illegaal verklaard in afwachting van de afhandeling van een strafrechtelijke klacht. Tegelijkertijd keurde het Spaans parlement een wet (Ley de partidos) goed die de partij ook wettelijk illegaliseert. Protest tegen de illegalisering werd verboden. Op bevel van de Audiencia Nacional moest de Baskische gewestpolitie vorige zomer een vreedzame betoging in Bilbao uit elkaar ranselen. Daarnaast bevestigen rapporten van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International dat folterpraktijken in Spaanse commissariaten en gevangenissen schering en inslag blijven.

De N-VA veroordeelde eerder al het nietsontziende geweld van de ETA, maar evenzeer de blinde en contraproductieve repressie van de Spaanse overheid. De Spaanse repressie versterkt enkel de voedingsbodem voor de ETA-acties en creëert nieuwe ETA-rekruten. Zoals een legitieme eis naar zelfbestuur geen excuus kan zijn voor het ETA- terrorisme, kan de strijd tegen het terrorisme noch het Spaans EU-lidmaatschap een vrijgeleide zijn om ongestoord een democratische onafhankelijkheidsbeweging te illegaliseren.

Daarom dient volkvertegenwoordiger Van Hoorebeke een interpellatieverzoek in ten aanzien van minister van Buitenlandse Zaken Michel. De N-VA vraagt van de Belgische regering een krachtige afwijzing van de Spaanse regeringspogingen om hun anti-Baskische politiek ook naar het Europees niveau te exporteren. Vlaams parlementslid Kris Van Dijck zal in het Vlaams parlement steun zoeken voor een protestmotie. De federale en Vlaamse regeringen dienen in de Europese Unie aan te sturen op een vredesproces naar Noord-Iers voorbeeld, met respect voor het democratisch zelfbeschikkingsrecht van de Basken.

In afwachting wenst de N-VA het nieuwe Baskischtalige dagblad Egunero (Baskisch voor "Elke dag") veel succes. Egunero vooruit! Egunero aurrera !

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Karel Van Hoorebeke, Kamerlid, en Kris Van Dijck, Vlaams parlementslid

Meer informatie:
Contactpersoon: Piet De Zaeger
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02 /217 35 10
E-post: piet.dezaeger@n-va.be
Url: http://www.n-va.be

Deel: ' 'Madrid respecteert de vrijheid van meningsuiting niet' '
Lees ook