CDA

Noordelijke CDA-ers: Magneetzweefbaan moet er komen

De noordelijke CDA-statenfracties zijn ontevreden over de trage besluitvorming van het paarse kabinet omtrent Langman en de Magneetzweefbaan. Zij vinden dat het Kabinet dit jaar nog een besluit moet nemen over de magneetzweefbaan. De VVD- en de PVDA-bestuurders in het noorden moeten volgens het CDA extra inzet plegen. Ook de andere afspraken uit het Langmanakkoord moeten door het kabinet voor honderd procent worden nagekomen.

De CDA-statenfracties van Groningen, Fryslân en Drenthe, afgelopen zaterdag 22 september jl. bijeen in Leeuwarden, zijn van mening, dat het van het allergrootste belang is dat het huidige kabinet nog dit jaar een beslissing neemt over de magneetzweefbaan.

In het Langmanakkoord is vastgelegd dat er een snelle verbinding naar het Noorden zou komen, de Zuiderzeelijn. De noordelijke provincies zetten daarbij in op de Magneetzweefbaan. Het kabinet heeft beloofd dat vóór 2010 met de uitvoering van de Zuiderzeelijn wordt begonnen. Helaas heeft het kabinet nog steeds geen besluit genomen over de magneetzweefbaan. Dit is reeds twee keer uitgesteld. Het voornemen is nu, dat er op 5 december een kabinetsbesluit zal komen.

De CDA-statenleden zijn van mening dat er meer politieke druk moet komen ten gunste van de magneetzweefbaan. De CDA- Tweede Kamerfractie heeft zich reeds uitgesproken voor deze variant van de Zuiderzeelijn. Helaas zijn er bij de regeringspartijen VVD en PvdA nog aarzelingen. De CDA-statenfracties roepen de collega's van VVD en PvdA in het noorden op om extra inzet te plegen richting hun Tweede Kamerfracties. Minister Netelenbos heeft meer politieke druk en steun nodig om een positieve beslissing in het kabinet er door te krijgen.

De drie noordelijke CDA statenfracties hebben voorts vastgesteld dat het nodig is het kabinet te blijven herinneren aan de afspraken die in het kader van het Langmanakkoord zijn gemaakt. Ook hier betreft het toegezegde middelen.

Regelmatig blijkt er onzekerheid te bestaan of sommige middelen wel komen en vooral langs welke weg. Met name het ministerie van LNV vertoont een meer dan stroperige besluitvorming hieromtrent. Daardoor is het heel lastig om bepaalde programma's en projecten uit het Langmanakkoord gefinancierd te krijgen.

Het CDA wil een duidelijk beeld hebben in hoeverre de afspraken tussen het noorden en het Kabinet worden nagekomen. De CDA-fracties zullen daarom in de volgende Interprovinciale Statencommissie hierover met een initiatiefvoorstel komen.

Meer informatie: de voorzitter van de CDA-statenfractie in Drenthe, Jan Mastwijk. 0528-265619 of 06-55190876.

Zoekwoorden:

Deel: ' Magneetzweefbaan moet er komen volgens Noordelijke CDA-ers '
Lees ook