positionering en marktpositie versterkt door investeringen in eBusiness Magnus Management Consultants realiseert omzetgroei van 23%


· omzet stijgt met 23% naar € 33,5 miljoen

· winst: € 501.000,- (€ 0,03 per aandeel)

· aantal medewerkers ultimo jaar 489 (+40%)
· forse investeringen in service- en adviesconcepten voor groeigebieden eBusiness en Supply Chain Management,
met bijbehorende uitbreiding trainingsprogramma?s
· overnames in Indonesië en Filippijnen

· nieuwe eVenture in voorbereiding: M2M Services.com
Naarden, 22 maart 2000 - De omzet van Magnus Holding N.V. is in 1999 met

22,8% gestegen tot € 33,524 miljoen (in 1998 € 27,3 miljoen). De nettowinst

bedroeg € 501.000,- (€ 0,03 per aandeel) tegen € 3,5 miljoen in 1998. In de

tweede helft van 1999 realiseerde Magnus minder omzet dan verwacht als gevolg

van een te lage bezettingsgraad per medeweker in met name de Europese regio.

Voorts heeft Magnus het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in service- en

adviesconcepten voor de belangrijke groeigebieden eBusiness en Supply Chain

Management. Beide factoren samen zorgden voor een daling van de omzet en

winst per medewerker. De omzet per medewerker bedroeg € 76.365,- en de winst

€ 1.141,- (tegen € 91.683,- en € 11.891,- in 1998). De gedane

diepte-investering heeft geresulteerd in verschillende e-commerce

gerelateerde opdrachten in het eerste kwartaal van 2000. Magnus wordt in

toenemende mate gevraagd klanten te helpen bij het realiseren van

elektronische marktplaatsen. Magnus zal daarom zijn diensten voor het

faciliteren en exploiteren van elektronische marktplaatsen snel uitbreiden en

bereidt momenteel de oprichting van een nieuwe eVenture met de naam M2M

Services.com voor.

Europa

De omzet in Europa bleef achter bij de oorspronkelijke prognose en was met €

15,4 miljoen lager dan die van 1998 (€ 15,7 miljoen). Dit was het gevolg van

terughoudendheid bij opdrachtgevers bij het doen van IT-investeringen in de

tweede helft van 1999. Aangezien Magnus wel over de benodigde medewerkers

beschikte (195 ultimo jaar), had de te lage omzet een sterk drukkend effect

op de marge. Dit effect gold met name voor de consulting-activiteiten.

Vrijwel de gehele bruto-winstbijdrage van Magnus Europe was in 1999 afkomstig

van de service line Systems Support, die de activiteiten op het gebied van

systeem- en applicatiebeheer en outsourcing verzorgt. In Europa was Magnus

onder meer betrokken bij pan-Europese projecten voor Sony Broadcast &

Professional Europe en l?Oréal.

Azië

De omzet in Azië groeide met 23% tot € 9,8 miljoen, met een

bruto-winstbijdrage vergelijkbaar met die van de andere regio?s. Dit is een

positieve ontwikkeling gezien de nasleep van de financiële crisis in Azië in

de eerste helft van 1999 en het millenniumeffect in de tweede helft van het

jaar. In Azië heeft Magnus in 1999 ondermeer projecten afgerond voor Philips

in Hongkong, Motorola in Maleisië, Garuda Airlines in Indonesië en Jebsen en

Jessen in Singapore. Het aantal medewerkers is gegroeid van 176 tot 241.

Magnus heeft haar belang in de vestiging in Indonesië vergroot van 51 naar

100%. Voorts completeerde Magnus door een acquisitie op de Filippijnen haar

aanwezigheid in de vijf belangrijkste landen van de Association of Southeast

Asian Nations (ASEAN).

VS

De omzetgroei die Magnus heeft doorgemaakt is voor een belangrijk deel te

danken aan Magnus USA, dat een omzetstijging van 132% naar € 8,4 miljoen

realiseerde (€ 3,6 in 1998). Hierdoor was de bruto-winstbijdrage van de

Amerikaanse activiteiten relatief hoog. Het aantal medewerkers in de VS is

meer dan verdubbeld, van 23 tot 53. Magnus USA heeft in 1999 onder meer

projecten gerealiseerd voor Nexpress, Heidelberg Printing Machines en Philips

Consumer Electronics.

Personeel

Ondanks de krappe arbeidsmarkt wist Magnus haar personeelsbestand uit te

breiden van 350 tot 489 medewerkers (ultimo 1999). Magnus is gestart met

aanvullende opleiding van een deel van het personeelsbestand tot specialist

in eBusiness. Daarnaast werft het bedrijf ervaren specialisten op functionele

gebieden als inkoop, verkoop, marketing, en integratie van logistieke ketens

alsmede op het gebied van applicatieintegratie en IT-architecturen en

?infrastructuren.

Dividend en aandeelhoudersvergadering

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld een dividend

uit te keren van € 0,02 per aandeel (naar keuze in contanten of gewone

aandelen ten laste van de agioreserve). Het jaarverslag van Magnus verschijnt

op 19 april aanstaande. De aandeelhoudersvergadering wordt op woensdag 10 mei

om 11.00 uur gehouden in hotel Okura in Amsterdam.

Vooruitzichten

De afzetperspectieven zijn gunstig. Zowel voor de ?traditionele?

dienstverlening op het gebied van bedrijfsbrede ERP-implementaties en


-optimalisaties als voor de nieuwe diensten zijn in het eerste kwartaal
nieuwe opdrachten geplaatst in alle regio?s. Op basis hiervan verwacht Magnus

dat de omzet in 2000 met 20 tot 25% zal groeien. Naar verwachting zullen de

winstmarges verbeteren, al zal Magnus in 2000 opnieuw fors investeren in

productontwikkeling, sales en marketing, en werving en opleiding van

medewerkers. Acquisities worden niet uitgesloten.

Over Magnus Management Consultants

Magnus is als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het oplossen van

vraagstukken op het raakvlak van bedrijfsvoering en IT. Het bedrijf heeft een

uitmuntend track-record in het ontwerpen en integreren van oplossingen voor

eBusiness, Supply Chain Management en Enterprise Resource Planning (ERP).

Toonaangevende bedrijven in diverse sectoren hebben Magnus ingeschakeld voor

de verbetering van hun primaire processen. Het hoofdkantoor is gevestigd in

Naarden. Daarnaast zijn er vestigingen in Atlanta, Bangkok, Brussel, Jakarta,

Kuala Lumpur, Manilla, Melbourne en Singapore. Magnus heeft op dit moment

bijna 500 medewerkers. Het adviesbureau is in 1990 opgericht en sinds 1998

genoteerd aan de AEX. Meer informatie over Magnus vindt u op de nieuwe

website: www.magnus.com.

Deel: ' Magnus Management Consultants omzetgroei 23% '
Lees ook