Maïs in stroken biedt kansen voor probleemloze oogst


Innovatieve veehouders gezocht om techniek dit voorjaar in te zetten

Driebergen, 20120207 -- Het telen van maïs in gefreesde stroken leidt tot een betere benutting van nutriënten, minder structuurbederf en behoud van bodemleven en organische stof. Op die manier krijgt de veehouder de maïs eenvoudiger van het land. Het demoproject Maisteelt in Stroken biedt veehouders de mogelijkheid samen te werken met onderzoekers, loonwerkers en machinebouwers om deze nieuwe techniek in het komende seizoen in te zetten en verder te optimaliseren.

Multifunctionele techniek
Maïs in gefreesde stroken inzaaien zonder te ploegen biedt de veehouder verschillende voordelen. Zo blijven de structuur en de draagkracht van de bodem beter bewaard - cruciaal voor met name zwaardere en venige gronden. Daarnaast worden nutriënten efficiënter benut door de bemesting in de rijen, wat belangrijk is nu bemestingsnormen aangescherpt worden. “De zaaitechniek heeft zich inmiddels bewezen. Het oogsten gaat veel gemakkelijker, zelfs in een natte herfst, en de opbrengst is vergelijkbaar met traditioneel ingezaaide mais”, meldt projectleider Joachim Deru, als onderzoeker verbonden aan het Louis Bolk Instituut.

Deelnemers welkom
Bij dit innovatieve project werken loonwerkers, machinebouwers, veehouders, toeleveranciers en onderzoekers nauw samen om de techniek van het telen in stroken verder te optimaliseren. De strokenfrees heeft eind 2011 de duurzaamheidsprijs gekregen bij de opening van de Landbouwmechanisatiebeurs in Friesland. Veehouders die geïnteresseerd zijn om dit voorjaar de techniek in te zetten voor het inzaaien van mais, kunnen zich aanmelden op www.maisteeltinstroken.nl. Transportkosten voor het inzetten van de strokenfrees worden vanuit het project gesubsidieerd.

Over het Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut is een internationale, onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie die dankzij participatief onderzoek en advies oplossingen biedt voor knelpunten in de biologische en duurzame landbouw , voeding en gezondheidszorg. Bij het Louis Bolk Instituut zijn ongeveer 65 werknemers actief vanuit hoofdkantoor Driebergen, en vanuit Accra (Ghana) en Kampala (Oeganda). Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van EL & I, provincies en waterschappen en het bedrijfsleven.

Het Louis Bolk Instituut is hoofduitvoerder en voert de projectleiding van Maisteelt in Stroken.  Eerder onderzoek over dit thema is gepubliceerd in de brochure “Direct zaaien van snijmaïs” van Udo Prins e.a.  


Deel: ' Maïs in stroken biedt kansen voor probleemloze oogst '
Lees ook