Katholieke Universiteit Brabant

Makub-congres over Zintuigprikkeling en kooplust

De Stichting Congres Marketing Associatie Katholieke Universiteit Brabant (Makub) organiseert op 7 oktober op de KUB het congres 'Talk Sense! How to make effective use of sensory marketing'.

Wat is zintuigenmarketing?
Door de toevoeging van zintuiglijke stimuli aan de marketingmix ontstaat een gedifferentieerd product of dienst. Hierdoor wordt een concurrentie-voordeel behaald en een unieke positionering verkregen. Noodzaak tot effectiviteit is wel dat deze stimuli op de juiste manier in de totale marketingmix worden gentegreerd. Helaas wordt zintuigenmarketing nog te weinig benut om de consument tot aankoop te bewegen.

Geen manipulatie!
Reeds jarenlang wordt er gediscussieerd over de vraag of het gebruik van zintuigenmarketing al dan niet als manipulatie kan worden gezien. D.P. Struijk, Directeur Senta Aromatic Marketing: "Het centrale startpunt is de beleving van de consument. Als de marketeer zijn werk goed doet, zal geen consument zich gemanipuleerd voelen. Zij krijgen de aandacht en het respect, dat ze verdienen. Wellicht kan de zogenaamde doelgerichte manipulatie van de marketeer achterblijven als een mythe uit de 20e eeuw." Dit is één van de onderwerpen die tijdens het congres: 'Talk Sense!' besproken zal worden.

De Sprekers
Tot de sprekers behoren onder meer:

* Prof. Dr. J.H.A. Kroeze, Universitair hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht;

* Mw. D.P. Struijk, Directeur van Senta Aromatic Marketing en tevens onze hoofdsponsor; en

* Ir. K. Wijkhuys, Marketingmanager Food & Beverage bij Philips DAP.

Inlichting en organisatie
Voor meer informatie over het programma, de deelnamekosten en de wijze van inschrijving verwijzen wij u naar de folder of de internetsite. Ook kunt u contact opnemen met de congrescommissie van de Marketing Associatie KUB in Tilburg, telefoon: 013-4663044. E-mail is welkom op: Talksense@kub.nl.

Persvertegenwoordigers zijn van harte welkom en kunnen gebruik maken van de bijgevoegde vrijkaart. Wij verzoeken u vriendelijk deze vrijkaart voor 4 oktober retour te zenden, zodat wij in kunnen schatten hoeveel persmappen er samengesteld moeten worden.

04-10-1999 KUB

Zoekwoorden:

Deel: ' Makub-congres over Zintuigprikkeling en kooplust '
Lees ook