26-08-99

P E R S B E R I C H T

Management benoemingen bij Cosun

Per 1 januari 2000 zal de heer Sijtze Brandsma binnen de Directiegroep van Cosun de verantwoordelijkheid krijgen voor Custom Industries (Verenigde Staten & Canada) en Imarco B.V. te Ede. Het voornemen bestaat om per 1 januari 2000 de heer Hans Hogeweg te benoemen tot Directeur Specialiteiten van Suiker Unie.

Sijtze Brandsma blijft verantwoordelijk voor de 'zoet maatwerk' activiteiten van het huidige Sucrea. De drie bedrijven (Sucrea, Custom Industries en Imarco) gaan de krachten bundelen om een internationale positie op te bouwen als leverancier van klantspecifieke ingrediënten voor de voedingsmiddelen industrie.

Sijtze Brandsma (39) trad in 1996 in dienst bij Cosun. Achtereenvolgens vervulde hij de functie van directeur Financiën & Control bij Suiker Unie en algemeen directeur van de business unit Sucrea.

Hans Hogeweg wordt verantwoordelijk voor commercie retail/grootverbruik en de specialiteitenproductie in Puttershoek en Roosendaal. Hij zal deel uitmaken van de directie Suiker Unie. Deze benoeming houdt verband met de voorgenomen integratie van het merendeel van de activiteiten van Sucrea binnen Suiker Unie waarover de Centrale Ondernemingsraad is gevraagd advies uit te brengen.

Hans Hogeweg (49) is sinds maart 1998 in dienst van Cosun als Directeur Cosun Sugar.

Deel: ' Management benoemingen bij Cosun '
Lees ook