Management Share boekt in 1999 een nettowinst van f 1,4 miljoen

Amsterdam, 9 februari 2000 - Management Share heeft in 1999 een nettowinst geboekt van 1,4 mln (euro 0,6 mln), bij een omzet van f 34,3 mln (euro 15,6 mln). In 1998 bedroegen nettowinst en omzet resp. f 3,4 mln (euro 1,5 mln) en f 32,6 mln (euro 14,8 mln). De winst per aandeel (Wpa) bedroeg over 1999 f 0,15 (euro 0,07) ten opzichte van f 0,39 (euro 0,18) in 1998. De nettowinst als percentage van de omzet was 4% in 1999 tegen 10% in 1998. Het bedrijfsresultaat bedroeg f 1,7 mln (euro 0,8 mln) tegen f 5,3 mln (euro 2,4 mln) in 1998. Uitgedrukt in een percentage van de omzet was het bedrijfsresultaat 4,8% in 1999 ten opzichte van 16,3% in 1998.

Overeenkomstig de verwachtingen die eerder zijn uitgesproken in het halfjaarbericht en het persbericht van december 1999, stonden de omzet- en resultaatontwikkeling in 1999 onder invloed van terughoudendheid in de marktsegmenten waarin Management Share met haar werkmaatschappijen opereert. Met name in de laatste, traditioneel belangrijke periode trad een sterker dan aanvankelijk verwachte aarzeling in de markt op en werden met name aanschafbeslissingen voor softwarelicenties en aanbestedingen voor projecten getemporiseerd of uitgesteld. Dit viel samen met extra investeringen, voortvloeiend uit een omvangrijke vernieuwing van het producten- en dienstenpakket. Hiermee is ingespeeld op de verwachte vraag naar oplossingen op het gebied van e-commerce, internetdiensten en geavanceerde opleidingen voor IT-professionals. Inmiddels heeft dit geleid tot de oprichting van twee nieuwe werkmaatschappijen waarin op groepsniveau de e-commerce-, internet- en opleidings- activiteiten zijn gebundeld: iSHARE en EDUshare. De hiermee samenhangende uitgaven zijn direct ten laste van het resultaat gebracht.

Vooruitzichten
In de nieuwe structuur heeft Management Share mede dankzij de gedane investeringen een goede uitgangspositie opgebouwd voor het leveren van hoogwaardige IT-diensten op nieuwe gebieden als e-commerce, internet, call centers, computerondersteunde ontwikkeling van informatiesystemen en opleidingen voor IT-professionals. Samen met de verdere uitbouw van de bestaande activiteiten op het gebied van software services en softwareproducten verwacht het Bestuur in 2000 een positieve ontwikkeling van de onderneming, waarbij een beduidend beter resultaat wordt verwacht dan in 1999 werd behaald.

Publicatie jaarverslag
Management Share publiceert haar jaarverslag op 7 april 2000.

Management Share
Management Share is een Nederlands automatiseringsbedrijf dat sinds 1987 genoteerd is aan de Amsterdamse Effectenbeurs (AEX). Management Share richt zich met haar werkmaatschappijen VAC, COSS, EDC, EDUshare en iSHARE op middelgrote en grote organisaties en levert daaraan een hoogwaardig dienstenpakket op een aantal specifieke deelgebieden van de informatietechnologie.

Meer informatie bij:
R.A.M. Bus
Directeur Management Share NV
Hullenbergweg 371
Postbus 12470
1100 AL Amsterdam
Tel: (020) 652 02 02

of

R.W. de Moll
MCS (Monogram Communication Strategies BV)
Kruisweg 797
Postbus 3120
2130 KC Hoofddorp
Tel: (023) 562 82 08

Deel: ' Management Share boekt in 1999 nettowinst van f 1,4 miljoen '
Lees ook