PERSBERICHT

Management Share stelt winstverwachting bij

Bestuur verwacht vanaf 2000 positief effect van nieuwe activiteiten op het gebied van e -commerce en Internettechnologie

Amsterdam, 22 december 1999 - Conform de in het halfjaarbericht 1999 uitgesproken verwachting, heeft een groot aantal relaties hun IT-uitgaven afgestemd op de millenniumwisseling. Dit heeft ertoe geleid dat aanschafbeslissingen en/of projecten zijn uitgesteld. Daardoor zijn met name in de laatste, traditioneel belangrijke maanden van het jaar omzet en resultaat achtergebleven. Over geheel 1999 verwacht het bestuur dientengevolge een duidelijk lagere winst dan in 1998 is behaald.

Het bestuur verwacht dat na de millenniumwisseling een inhaaleffect zal optreden. Vooral in de tweede helft van 2000 zal dit een positief effect op de resultaatontwikkeling hebben. Voor de komende jaren spreekt het bestuur het vertrouwen uit dat omzet en resultaat zich positief zullen ontwikkelen, zowel als gevolg van de marktontwikkelingen als van de in 1999 gestarte omvangrijke vernieuwing van het producten- en dienstenpakket op het gebied van e-commerce en Internettechnologie.
Op 9 februari 2000 publiceert Management Share haar voorlopige jaarcijfers over 1999.

Management Share
Management Share richt zich met haar werkmaatschappijen VAC, COSS, EDC, en EDUshare op middelgrote en grote organisaties en levert daaraan een hoogwaardig dienstenpakket op een aantal specifieke deelgebieden van de informatietechnologie.

Meer informatie bij:
R.A.M. Bus R.W. de Moll
Directeur Management Share NV MCS (Monogram Communication Strategies BV)
Hullenbergweg 371 Kruisweg 797
Postbus 12470 Postbus 3120
1100 AL Amsterdam 2130 KC Hoofddorp
Tel: (020) 652 02 02 Tel: (023) 562 82 08

Deel: ' Management Share stelt winstverwachting bij '
Lees ook