Gemeente Amersfoort


september 1999

Wijktentoonstellingen voor Liendert/Rustenburg

Dit voorjaar riepen we in Stadsberichten Amersfoorters op om een foto of hartenkreet over Liendert/Rustenburg op te sturen naar de gemeente Amersfoort. Uw reacties zijn nu verwerkt in een tentoonstelling die is samengesteld door beeldend kunstenares Marije Nielen uit Utrecht. Afgelopen voorjaar trok zij gewapend met haar fotocamera door beide wijken om bewoners uit de wijk op de gevoelige plaat vast te leggen. De foto's verwerkte zij samen met uitspraken van bewoners over de wijk in een mobiele expositieruimte in de vorm van een huisje. Wethouder I. Geluk opende maandag de tentoonstelling.

Daarnaast is er ook een overzichtstentoonstelling over Liendert/Rustenburg die een beeld geeft van het ontstaan van de wijk tot op heden. Deze tentoonstelling, gemaakt door de bewoners, is tijdens de duur van de discussie rondom het wijkperspectief Liendert/Rustenburg te zien in wijkcentrum de Groene Stee.

Zaterdag 18 september is er een ideeënmanifestatie over de toekomst van de wijk op het grasveld aan de Kraanvogelstraat. Daar is ook de tentoonstelling te zien, evenals bij de openbare discussie-avonden over het concept- wijkperspectief Liendert/Rustenburg. De laatste mogelijkheid om de fototentoonstelling te zien is tijdens het inloopspreekuur op woensdag 3 november, in wijkcentrum de Groene Stee. Dit is de laatste kans voor bewoners om vragen en ideeën te spuien over de toekomst van hun wijk voordat de concept-plannen definitief gemaakt worden. De definitieve plannen worden in het voorjaar 2000 aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

Discussies en een ludieke fototentoonstelling rondom het wijkperspectief op de volgende data:

13 sept. 15.00 - 20.00 uur
inloopspreekuur wijkcentrum de Groene Stee
Wiekslag 92

16 sept. 20.00 - 22.00 uur
thema-avond 'Onderwijs in de wijk'
ROC de Amerlanden, Zangvogelweg 140

18 sept. 14.00 -17.00 uur
feestelijke ideeënmanifestatie met presentaties, muziek, theater en wedstrijden (win een ballonvlucht!).
grasveld aan de Kraanvogelstraat

29 sept. 20.00 -22.00 uur
thema-avond 'wonen, leefbaarheid, veiligheid'
ROC de Amerlanden, Zangvogelweg 140

7 okt. 17.30 -22.00 uur
thema-avond 'waterwingebied, groen, openbare ruimte, beheer, verkeer' (met excursie door het waterwingebied en 'lopend buffet' kerkgebouw 'de Open Hof" Vogelplein 1

12 okt. 20.00 -22.00 uur
thema-avond 'voorzieningen, winkels, welzijn'
ROC de Amerlanden, Zangvogelweg 140

30 okt. 14.00 -17.00 uur
Multicultureel slotfeest met debat over de resultaten van de discussies
ROC de Amerlanden, Zangvogelweg 140

Zoekwoorden:

Deel: ' Manifestatie Liendert/Rustenburg Amersfoort '
Lees ook