Ingezonden persbericht


PERSBERICHT:
(zondagavond 23 september)

Platform roept op voor manifestatie 'Tegen De Nieuwe Oorlog' op 30 september in Amsterdam

Op zondag 23 september hebben zo'n 70 vertegenwoordigers van organisaties en actiegroepen besloten om een landelijke manifestatie te organiseren op zondag 30 september in Amsterdam. De manifestatie heeft als doel om tot uitdrukking te brengen dat veel mensen in Nederland zeer bezorgd zijn over de terreur-aanslagen in de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan. Drie thema's zullen centraal staan bij de manifestatie; afkeer van terrorisme, bezorgdheid over de dreiging van een grote militaire escalatie en verzet tegen aanwakkerende vreemdelingenhaat. De manifestatie zal ook een plek zijn om de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen dagen te beschouwen en te bespreken.

De bijeenkomst van jl. zondag was in korte tijd georganiseerd door een initiatiefgroep die dinsdag jl. pas voor het eerst bijeenkwam. Op de vergadering van zondag hebben de aanwezigen onder andere een concept voor een oproeptekst besproken. Op dit moment wordt gewerkt aan de definitieve versie van de oproeptekst, die vervolgens door de aanwezige groepen en zoveel mogelijk andere organisaties ondertekend kan worden. Op dinsdagmiddag zal de definitieve tekst en de lijst van ondersteunende groepen gepubliceerd worden. Ook werd besloten tot de oprichting van een gelegenheidsplatform met de naam 'platform tegen de Nieuwe Oorlog'.

De manifestatie zal hoogstwaarschijnlijk op de Dam in Amsterdam plaatsvinden, en om 14.00 uur beginnen.

Tot de initiatiefnemers behoren verschillende organisaties uit de hoek van vredes- en solidariteitsbeweging. Op de bijeenkomst van afgelopen zondag waren naast uiteenlopende vredesorganisaties ook vertegenwoordigers van politieke partijen, migrantengroepen en solidariteitsgroepen aanwezig. Dinsdagmiddag zal bekend gemaakt kunnen worden welke organisaties de oproep voor de manifestatie definitief steunen. Tevens zal dan een persbericht uitgaan met het programma van zondag 30 september.

De manifestatie wordt gezien als een eerste stap. Deelnemers aan het platform hebben de intentie uitgesproken om zich daarna - afhankelijk van de ontwikkelingen - te richten op het organiseren van informatiebijeenkomsten, debatten en eventueel demonstraties.

Meer informatie kunt u (vanaf maandagochtend 10.00 uur) krijgen op Vredescentrum o43, telefoon 030-2714376, fax 030-2714759, email: o43@kerkenvrede.nl
Meer informatie over deze en andere initiatieven is verder te lezen op de website van omslag: www.omslag.nl
De tekst van de oproep, de lijst ondertekenaars en nadere informatie zal te lezen zijn op een speciale website die nu ontwikkeld wordt en die vanaf dinsdag in bedrijf zal zijn: www.wereldcrisis.nl

Met vriendelijke groeten,
Namens alle aanwezigen,

Kees Hudig, XminY Solidariteitsfonds

Deel: ' Manifestatie 'Tegen De Nieuwe Oorlog' in Amsterdam '
Lees ook