9/9/99: Transforama, manifestatie over wonen in 21e eeuw

09-09-1999

Wonen in de 21e eeuw
Grote manifestatie ‘Transforama Wonen@2000’ op Kop van Zuid, Rotterdam

Op donderdag 9 september vindt in de Cruise Terminal op de Kop van Zuid in Rotterdam een grote manifestatie plaats rond het thema ‘wonen in de 21e eeuw’. Organisator van de manifestatie is de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), een landelijke stichting die innovaties op het gebied van bouwen en wonen stimuleert. Onder de naam ‘Transforama Wonen@2000’, komen tal van onderwerpen rondom wonen aan bod, zoals bouwdooswoningen, een combi-keurmerk voor veilige en leeftijdsbestendige woningen, leefregels op volkstuincomplexen, virtual reality, ‘buurtregie’ door bewoners, royaler wonen en slimme technologie in huis. Bekende namen als Ashok Bhalotra, Pauline Terreehorst, Chriet Titulaer, Hugo Priemus, Andries Knevel, Abdelkader Benali, Carrie en stand-up comedian Howard Komproe leveren een bijdrage aan de manifestatie. Ook staatssecretaris Remkes van VROM geeft acte de présence.

De onderwerpen die op Transforama aan de orde komen, zijn sterk verbonden met de Agenda die staatssecretaris Remkes schreef ter voorbereiding op de Nota ‘Wonen in de 21e Eeuw’. De staatssecretaris signaleert in deze Agenda een aantal tendensen in het wonen: meer ruimte voor de woonconsument, meer keuzevrijheid, aandacht voor milieu en zorg voor het landschap in relatie tot de verstedelijking. Daarnaast spelen vragen als: hoe combineer je meer consumentenvrijheden met betaalbaarheid, hoe ga je om met mogelijke gettovorming en hoe organiseer je zorg voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen? De SEV heeft naar aanleiding van deze Agenda een aantal dilemma’s geformuleerd: jong versus oud, stad versus platteland, autochtoon versus allochtoon en collectiviteit versus individualiteit. Op Transforama verzorgt een aantal spraakmakende figuren uit de wereld van het bouwen en wonen lezingen over deze dilemma’s.

Naast het lezingenprogramma wordt op Transforama in bijna vijftig workshops, discussieronden en masterclasses aandacht besteed aan belangrijke woononderwerpen voor de komende tien jaar. Zo discussiëren Pauline Terreehorst en Chriet Titulaer over verleden en toekomst van de woontechnologie. Per boot kan vervolgens een bezoek gebracht worden aan het tot woningen verbouwde belastingkantoor Puntegale in Rotterdam, waar appartementen zijn uitgerust met de modernste technologische snufjes. Tegelijkertijd kunnen bezoekers meedoen aan het ‘buurtregie-spel’, waarbij deelnemers een denkbeeldig budget moeten inzetten om het onderhoud en de leefbaarheid van een woonwijk op peil te houden. Ook kan met behulp van virtual reality door een zojuist ontworpen huis gewandeld worden. En een film van Frans Bromet laat bewoners zien die graag wat eerder bij het ontwerp van hun huis betrokken waren geweest. Deelnemers kunnen ook zelf ontwerpen, bijvoorbeeld in een masterclass waar wordt nagedacht over een royaler alternatief voor de krappe bouw van tegenwoordig. Bijkomen kan in het politiek café onder leiding van Andries Knevel, of op een nagebouwde camping waar wordt gediscussieerd over de manier van leven op volkstuincomplexen en stacaravanparken.

Transforama wordt vanaf 16.30 uur afgesloten door een interview van SEV-directeur Henk Westra met staatssecretaris Remkes van VROM. Zij buigen zich onder andere over de vraag hoe alle inzichten die de dag heeft opgeleverd een impuls kunnen geven aan het wonen in ons land.

Transforama vindt plaats in de Cruise Terminal op de Kop van Zuid in Rotterdam, Wilhelminakade 699. Deelnemers aan de manifestatie kunnen zich aanmelden bij ROSTRA Congrescommunicatie, Maaike van Langelaan of Jacqueline Pootjes, tel: 070 - 364 87 03.

Deel: ' Manifestatie 'Transforama Wonen@2000' in Rotterdam '
Lees ook