Persbericht

'Vluchten naar het Haagse - vroeger en nu'

Vluchtelingen manifestatie in het kader van de Hague Appeal for Peace

Op zaterdag 8 mei vindt van 12.00 -17.00 uur in en om de Nieuwe Kerk aan het Spui 175 te Den Haag een manifestatie plaats onder het motto 'Vluchten naar het Haagse'. Burgemeester Deetman verricht de opening. Op het programma staan een serie gesprekken, waarbij vluchtelingen en andere genodigden ingaan op de opvang en integratie van vluchtelingen in Den Haag in het verleden, heden en de toekomst. Ook is er aandacht voor conflicten in de landen van herkomst. Aan tafel zitten o.a. de Haagse wethouder Pierre Heijnen en vluchtelingen uit Hongarije, Chili, Somalie, Pakistan en voormalig Joegoslavie. Verder zijn er diverse optredens, o.a. van de Al Basri familie en het Wereldkoor Jan en Alleman; De Amnesty Theatergroep Themis speelt het stuk Fagrimoloek, naar een verhaal van Kader Abdolah.

Doorlopend zijn video's en tentoonstellingen te bezichtigen, met o.a. een fotoreportage van Isabella Nerat in het voormalige Haagse opvangcentrum asielzoekers aan de Van Alkemadelaan. Een informatiemarkt geeft een beeld van de activiteiten en kunstuitingen van verschillende vluchtelingen- en andere organisaties die op dit terrein actief zijn. In een speciale bus van VluchtelingenWerk kan de bezoeker via een vierdimensionale videoshow op een indringende wijze ervaren wat het betekent om vluchteling te zijn.

Deze bus is onderdeel van een campagne die ingaat tegen de vaak negatieve geluiden in media en politiek over vluchtelingen. De campagne vraagt aandacht voor de wereld van vluchtelingen in hun dagelijkse werkelijkheid. Tot slot zijn er speciale activiteiten voor kinderen, met o.a. samen schilderen voor de vrede. De toegang tot deze manifestatie is gratis.

De manifestatie wordt georganiseerd in het kader van de Hague Appeal for Peace, een internationale vredesconferentie die van 11 t/m 15 mei zal plaatsvinden in Den Haag. Een van de thema's van deze conferentie is vluchten als gevolg van oorlog en conflicten. Deze conferentie herdenkt de Eerste Internationale Vredesconferentie die 100 jaar geleden in Den Haag plaatsvond. Mevrouw Cora Weiss, de president van Hague Appeal for Peace, houdt op 8 mei tijdens de vluchtelingen manifestatie een korte inleiding over de vredesconferentie.

De vluchtelingenmanifestatie is een initiatief van COS Haaglanden & West-Holland en wordt georganiseerd in samenwerking met St.Vluchteling, VluchtelingenWerk Den Haag, Haags Vredes Platform, Amnesty International Den Haag, Interkerkelijk Vredeswerk, Watoto Wa Amani, Socia Media en diverse zelforganisaties van vluchtelingen. Dit evenement is mogelijk dankzij financiele bijdragen van de gemeente Den Haag, de Haella Stichting en stichting Dialoog.

Inlichtingen bij:
COS Haaglanden
Thea Schellekens/Suzanne Hoff, 070-3456154
E-mail: t.schellekens@coshaag.nl

Kosova en Nederland, zie http://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999

Socia Media: working for sustainable media

P.O. box 13510, 2501 EM The Hague, The Netherlands

E-mail: boyd@sociamedia.nl Voice: +31-703654124 Fax: +31703614000

World Wide Web: http://www.sociamedia.nl/home.html

Deel: ' Manifestatie 'Vluchten naar het Haagse' '
Lees ook