ddh vredessite; nieuws 2000: manifestatie 'vrede leren leven' (1 apr) | de vredessite / nieuws 2000 |

manifestatie 'vrede leren leven'

op zaterdag 1 april 2000 houdt vrouwen voor vrede nederland een landelijke dag, georganiseerd door de nijmeegse groep, met als thema: " Vrede leren leven".

Na een oproep van de gezamenlijke Winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besloten, het jaar 2000 uit te roepen tot: "Internationaal Jaar voor een Cultuur van Vrede".

Tevens zullen de komende 10 jaren in het teken staan van "Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld".

Vrouwen voor Vrede Nederland wil deze feiten onder de aandacht brengen. Om te beginnen: door het organiseren van deze dag, met als thema

"VREDE LEREN LEVEN".

Onze huidige cultuur wordt gekenmerkt door vele vormen van geweld. Dagelijks kunnen we getuige zijn van geweld, als actualiteit op de tv of als 'amusement' in films. "Zinloos geweld" is de laatste tijd volop in de aandacht. Uit onderzoeken blijkt dat scholen meer en meer te kampen hebben met gewelddadig gedrag en dat mensen zich steeds onveiliger voelen. Ondanks het feit dat de geschiedenis ons telkens weer leert dat geweld meer geweld oproept, wordt er toch steeds weer voor dit middel gekozen voor het beslechten van conflicten, met alle gevolgen van dien. Onze kinderen worden groot met het idee dat geweld 'normaal' is, en een oplossing is voor problemen/conflicten. Er zijn echter ook alternatieven.

Vrouwen voor Vrede wil met deze middag de mogelijkheid bieden bewust te worden van keuzes, kennis te maken met alternatieven en gelegenheid geven om hiermee daadwerkelijk te oefenen.

De middag staat open voor zowel mannen als vrouwen, en jongeren.

"Vrede leren leven"

Workshops zaterdag 1 april van 14.30 tot 16.00 uur van Cranenborchstraat 7, Nijmegen

Alternatieve economie
LETS staat voor plaatselijk handelen en ruilen van vriendendiensten. De deelnemers ruilen (diensten en tweedehands goederen) met behulp van ruilpunten, in Nijmegen e.o.: 'Zonnetjes' genoemd. De Zonnetjes prikkelen een eerlijke verdeling en uitwisseling: om iets te doen èn te laten doen. Twee leden van LETS Nijmegen vertellen hierover en door middel van het LETS-spel ervaar je hoe het werkt. Groot geweld
Het Internationale Gerechtshof heeft in 1996 het dreigen met en het gebruik van kernwapens onrechtmatig verklaard. Toch staan er in Nederland (Volkel) en elders op de wereld kernwapens. Tera Fopma zal ingaan op de stand van zaken rond de kernwapens en de verdragen op nationaal en internationaal gebied. Centraal staat de vraag: "Wat kunnen wij doen?" Innerlijke vrede, echte kracht
'Innerlijke vrede' een realistische ervaring temidden van een verbrokkelde wereld? Gaat het hier om een antwoord op oorlog, of om een vlucht daarvandaan? Stelt zo'n vrede ook daden? Is die vrede weerbaar? En horen wonderen niet alleen thuis in sprookjes en oude verhalen? Kinderen en conflicten
Janne Poort van Eeden heeft in 1999 een kompleet lespakket gemaakt voor kinderen in het basis-onderwijs rondom het thema "omgaan met conflicten". In deze workshop zal zij haar visie duidelijk maken. Conflictbemiddeling
Vrouwen voor Vrede heeft een werkgroep die trainingen geeft op het gebied van geweldloosheid. Deze dag geven zij een speciale workshop waarbij het bemiddelen in conflicten centraal zal staan. Conflictpreventie
Voorkomen is beter dan genezen. De praktijk heeft geleerd dat het inzetten van gewone mensen, burgers, in conflictsituaties wezenlijk kan bijdragen aan het voorkomen van conflicten. Internationaal, maar ook in Nederland, zijn verschillende organisaties die zich hiermee bezig houden. Joke Reijntjes is actief bij o.a. het Balkan Peace Team en zal hierover vertellen. Mediation door leerlingen
Ruzies op school schreeuwen om bemiddeling ... door leeftijdsgenoten. De werkgroep Geweldloos Samenleven wil leerlingen meer vertrouwd maken met methodes die leiden tot een geweldloze oplossing van conflicten en ruzies. Elma Posthuma vertelt over een speciaal programma dat de werkgroep hiervoor ontwikkeld heeft. Onze buren rechts?
Ruim vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog bleken er in Nederland nog veel onbegrip, vooroordelen, wantrouwen en haat ten opzicht van Duitsers te bestaan. Voor het Vredescentrum Nijmegen was dit een reden om een cursus te organiseren over de verhouding tussen Nederland en Duitsland. Dit werd het begin van een samenwerking van mensen in de grensstreek tussen Nijmegen en Kleef. Zij organiseren nu al een aantal jaren rond dodenherdenking (4 mei), bevrijdingsdag (5 mei) en het einde van de Tweede Wereldoorlog (8 mei) gezamenlijke activiteiten. Twee mensen van deze groep, een Nederlander en een Duitser, zullen hun ervaringen vertellen.
Video-Computerlokaal

De hele middag zullen verschillende video's draaien waarin diverse onderwerpen aan bod komen.

Computer-kwis TV-geweld

Geweld lijkt steeds meer een normaal middel om conflicten op te lossen. We raken er langzamerhand aan gewend. De Werkgroep TV-geweld heeft hierover een computer-kwis ontwikkeld.

De Tolerantietest

De meeste mensen willen graag tolerant zijn maar grenzenloos tolerant is niemand. Met de tolerantietest kunnen de eigen grenzen worden bepaald in vijftien situaties die te maken hebben met onze multiculturele samenleving. De tolerantietest is een project van Stichting Vredeseducatie.

Tentoonstelling

Geeft een beeld van de vredesbeweging in Europa en Nederland. Deze tentoonstelling is gemaakt in Bradford (Engeland) en voor Nederland aangepast.

Informatiestands

O.a.; de Brandnetel, Euro's voor Vrede, IFOR, PAIS, Vrouwen voor Vrede, Zonnetjes, Zij-hij in Beeld.

Programma

13.30 uur: Zaal open:
Informatiestands, tentoonstelling en doorlopend programma in het video-computerlokaal
14.00 uur: Offiële start: "Vrede leren leven"
14.30 uur: Aanvang workshops en lezingen
16.15 uur: Pauze
16.30 uur: Levende Klezmer muziek van de groep Freylech
17.00 uur: Officiële afsluiting

Locatie

Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud,
van Cranenborchstraat 7, Nijmegen.
Nijmegen CS, buslijn 5 richting Groesbeek, halte van Cranenborchstraat (toegangsprijs f 5,-- inclusief kop koffie of thee).
Organisatie: Vrouwen voor Vrede Nijmegen
Informatie: Carolien Looman: 024 - 3241307
Nel van Huijzen: 024 - 3231368 / Til Naber- ten Berge: 024 - 3230452.

Aanmelding

Landelijk secretariaat Vrouwen voor Vrede
Postbus 963, 3800 AZ Amersfoort.
Telefoon/fax: 033 - 4622755 (10-13.30 uur; dinsdag, donderdag en vrijdag) E-mail adres: vrouwenvoorvrede@antenna.nl

 
_____
menu |
dDH

Deel: ' Manifestatie Workshops 'Vrede leren leven' in Nijmegen '
Lees ook