MANPOWER CONSULTANCY

Manpower: nieuwe dienst Teambuilding & Coaching

PERSBERICHT

Den Bosch, 2 september 1999

Manpower Consultancy start nieuwe dienst Teambuilding & Coaching

Manpower Consultancy gaat van start met een nieuwe dienst TeamBuilding & Coaching. Managers kunnen met hun teams in een natuurlijke omgeving hun grenzen ontdekken. Het resultaat is dat mensen die dagelijks met elkaar werken zichzelf en hun collega's beter verstaan en op elkaar kunnen rekenen. Na de survival wordt er een uitgebreid coachingstraject verzorgd. Een prettiger werksfeer, beter presteren, minder verzuim en langer in dienst blijven, zijn de doelstellingen die kunnen worden behaald. Veel van de survivals zullen in de Ardennen worden gehouden. Een belangrijk verschil met andere survivals is dat de nadruk ligt op het groepsproces en de begeleiding van de deelnemers in het team, gerelateerd aan de dagelijkse activiteiten.

Manager Jan Stans van TeamBuilding & Coaching geeft aan dat er grote behoefte is aan alerte teams. "In veel organisatie wordt te lang gewacht met het inzetten van dit instrument. Meestal moet er eerst veel inwerktijd in teams gestoken worden voor ze gaan presteren. Bijna alle tijd gaat zitten in het uitvechten van interne conflicten. Om nog maar niet te spreken van het gebrek aan motivatie door onopgeloste spanningen. In deze markt is reactiesnelheid een belangrijk middel om de concurrentie voor te blijven", aldus Stans. Hij verwacht dat behalve grote organisaties ook kleinere bedrijven gebruik zullen maken van de nieuwe dienst.

Manpower TeamBuilding & Coaching wordt ook ingezet bij directievergaderingen. "Waar in de middeleeuwen de vorst een nar naast zich had om een spiegel voor te houden, daar gebruiken huidige topmanagers een persoonlijke coach". De nieuwe activiteit ligt in het verlengde van de dienstverlening van Manpower Consultancy dat zich verder bezighoudt met bedrijfsopleidingen, re- & outplacement en organisatie-advies.
......................................................................

...

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manpower Consultancy, Jan Stans, telefoon (073) 6312417 of Manpower Nederland, John Sinke, telefoon (020) 6602538.

Manpower Consultancy is onderdeel van Manpower Nederland, 's werelds grootste intermediair en adviseur op het gebied van Human Capital en helpt jaarlijks meer dan 2 miljoen mensen aan een baan. Wereldwijd telt de onderneming meer dan 3.200 vestigingen in 50 landen. In 1998 behaalde Manpower wereldwijd een omzet van 10,5 miljard dollar. In Nederland is Manpower . met 140 vestigingen . een van de grootste dienstverleners op de arbeidsmarkt.

02 sep 99 15:00

Deel: ' Manpower start nieuwe dienst Teambuilding & Coaching '
Lees ook