Gemeente Wageningen

Mansholtlaan 4, mogelijke locatie voor noodopvang

Op 2 november 2001 is de Stichting NoodOpvang Wageningen (SNOW) opgericht. De SNOW houdt zich bezig met de opvang en begeleiding van legaal in Wageningen verblijvende asielzoekers, die geen recht meer hebben op opvang en middelen van bestaan. De SNOW vangt hen tijdelijk op en voorziet hen van "bed, brood en bad".

locatie
De gemeente, de Woningstichting en de SNOW zijn samen maanden bezig geweest met het zoeken van een geschikte locatie waar de opvang gerealiseerd kan worden. Onlangs kwam het gebouw Mansholtlaan 4 in beeld. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft besloten om te bekijken of deze locatie ook daadwerkelijk ingericht kan worden voor noodopvang. Op dit moment wordt druk gewerkt door verschillende afdelingen van de gemeente Wageningen om tot een plan van aanpak te komen.

nader onderzoek
Enkele zaken die nog helder moeten worden, zijn onder andere de datum van aankoop van het complex, de totale ruimte die de SNOW nodig heeft, welke benodigde aanpassingen voor sanitair en kookgelegenheid gedaan moeten worden en het daar aan verbonden kostenplaatje. Vorig jaar heeft de gemeente zich garant gesteld voor de kosten voor huisvesting. Op dit moment kan al gestart worden met de vrijstellingsprocedure, ex artikel 17 van de WRO (in gewoon Nederlands: dat er tijdelijk gewoond mag worden) en met het aanvragen van een gebruiksvergunning bij de brandweer. Al met al zal het nog enkele weken tot maanden duren alvorens de noodopvang haar deuren daar echt kan openen. Naar verwachting zullen er maximaal 20 personen opgevangen kunnen worden.

overbrugging
Op dit moment vindt de opvang op verschillende locaties en manieren plaats: bijvoorbeeld in huizen van de Woningstichting of bij vrienden of familie. De gemeente Wageningen is binnen haar eigen woningenbestand druk op zoek naar woningen die als overbrugging kunnen dienen tot de werkelijke oplevering van het complex.

oproep
Mensen die geïnteresseerd zijn om enkele uren per week als vrijwilliger bij de SNOW te komen werken of die nog huisraad over hebben, kunnen contact opnemen met de heer Kees van Meurs, coördinator SNOW (06-48271528).

Deel: ' Mansholtlaan 4, mogelijke locatie voor noodopvang SNOW Wageningen '
Lees ook