Vereniging Nederlandse Gemeenten

Persbericht

Mantelovereenkomst VNG-Oracle

De VNG en Oracle Nederland BV hebben de mantelovereenkomst, die vorig jaar is verlengd, wederom verlengd voor de duur van een jaar. Door deze overeenkomst krijgen gemeenten een aanzienlijke korting op een aantal Oracle-producten. De VNG is de overeenkomst met Oracle aangegaan om zo te komen tot een transparanter prijsbeleid, tot standaardisatie van de gebruiksrechtvoorwaarden en tot een structurele prijsverlaging van Oracle-producten voor gemeenten.

Veel software-oplossingen voor gemeenten zijn beschikbaar op Oracle. Dit bedrijf biedt een volledige infrastructuur voor informatie-technologie. Dat is een fundament voor systemen en applicaties.


15 januari 1999

Deel: ' Mantelovereenkomst VNG en Oracle Nederland BV '
Lees ook