Ingezonden persbericht


Mapuche delegatie uit Chili reist af naar het Europees Parlement in Brussel.

Nicolasa Quintreman, een vooraanstaande woordvoerster en activiste van de Mapuche-indianen, wil door het aanbieden van een petitie aan het Europees Parlement de problematiek van de Mapuches in Chili aan de kaak stellen. Qiuntreman vecht al jaren tegen de bouw van de Ralco Dam op Mapuche-grondgebied. Haar strijd begon in Chili, vechtend tegen de bosbouwbedrijven en de Spaanse electriciteits maatschappij ENDESA. Nu wil zij haar woord doen in Europa.

De delegatie die de petitie zal aanbieden wordt gevormd door Nicolasa Quintreman (62), twee andere vooraanstaande Mapuche vrouwen, Rosario Huenteao Beroiza en Hilda Riquelme Huenteao, de advocaat Roberto Celedón en Francisco Caquilpan Lincuante, voorzitter van de Mapuche Coöperatie van ontwikkeling en communicatie "Xeg-Xeg". Tijdens hun verblijf van 5 tot 20 juli 2002 zullen zij worden gesteund door verschillende Mapuche organisaties in Europa .

Het doel van de Mapuche delegatie is om de multinationals zoals ENDESA (Spanje), Europese bosbouwbedrijven (o.a. Shell Nederland) te confronteren met hun activiteiten in Chili.

Grootschalige projecten door de multinationals in Chili, veelal opgestart onder het regime Pinochet, vinden vaak plaats op Mapuche gebieden. Snelwegen worden aangelegd, mega elektriciteitscentrales worden er gebouwd en bosbouwbedrijven brengen door hun activiteiten grote schade toe aan het milieu en hiermee het leefgebied van de Mapuches.

De delegatie wil tevens voorkomen dat naast de Ralko-dam de nog andere geplande dammen worden gebouwd. Dammen aan de grote Bio-Bio rivier leidt ertoe dat honderden Mapuche-indianen verplicht zijn hun oorspronkelijk grondgebied te verlaten. De Mapuches, meestal benadeeld door de multinationals raken hierdoor verbitterd maar blijven weerstand bieden.

De delegatie hoopt dat het Europees parlement gehoor zal geven aan de oproep, vervolgens reist de delegatie door naar Geneve, Zwitserland en hoopt daar bij de verenigde naties een speciale commissie in het leven te roepen om aandacht te vragen voor de rechten van de inheemse volkeren in Chili.

Mapuche Stichting - FOLIL
Barestraat 3
9725 CM Groningen
The Netherlands/ Paises Bajos
Tel: +31-(0)50 - 312 43 60
E-mail: folil@mapuche.nl
http://www.mapuche.nl/

Deel: ' Mapuche delegatie uit Chili reist af naar Europees Parlement '
Lees ook