---

Ministerie van Defensie---

Marechaussee begeleidt uitzetting illegalen naar Bosnië

29-01-2003

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag (29 januari) vanaf Schiphol 49 illegalen met een chartervlucht uitgezet naar Bosnië. Onder de illegalen bevonden zich 27 Kosovaren (11 mannen, 5 vrouwen en 11 kinderen) en 22 Bosniërs (10 mannen, 4 vrouwen en 8 kinderen). De illegalen werden begeleid door 90 Marechausseefunctionarissen die verantwoordelijk waren voor de veiligheid in het vliegtuig.

De uitzetting vond plaats onder verantwoordelijkheid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De IND streeft ernaar twee charters per maand in te zetten voor gedwongen uitzetting van illegalen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het verscherpte uitzettingsbeleid waarvan gedwongen terugkeer nadrukkelijk onderdeel uitmaakt.

Deel: ' Marechaussee begeleidt uitzetting illegalen naar Bosnië '
Lees ook