---

Ministerie van Defensie---

Marechaussee neemt deel aan milieu-estafette

12-06-2002

Personeel van de brigade Hoogerheide van de Koninklijke Marechaussee doet mee aan de grote milieucontrole die vandaag (12 juni) in verschillende provincies wordt gehouden. Het gaat om een grote 24-uursactie die vandaag uur begon en duurt tot donderdagmiddag. De bijdrage van de marechaussee bestaat uit een intensieve patrouillegang op de militaire oefenterreinen die vallen binnen het zogenoemde bewakingsgebied van de brigade Hoogerheide.

Aan de milieu-estafette doen tal van instanties mee zoals bijvoorbeeld de Algemene Inspectiedienst, Regionale Milieudiensten, Provinciale Milieudiensten en de politie. Tijdens de controle wordt gekeken naar de naleving van de milieuwetten en -regelgeving. Hierbij gaat het om ondermeer de Flora- en Faunawet, de Wet Bodembescherming, de Wet Milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewater. Het is voor het eerst dat een soortgelijke actie gelijktijdig in meerdere provincies plaatsvindt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Marechaussee neemt deel aan milieu-estafette '
Lees ook