Ministerie van Defensie


---

Nieuwsberichten
---

Reactie leiding Koninklijke Marechaussee op het AD artikel over Schiphol van 5-10-2001

05-10-2001

Persbericht Ministerie van Defensie DV/PB/99

De veiligheid op de luchthaven Schiphol is niet in het geding

De centrale security is een goed beveiligingsconcept dat gangbaar is in de luchtvaartwereld. Nederland behoort op dat gebied tot de koplopers van Europa. De bevelhebber distantieert zich dan ook van de teneur van het AD artikel van hedenmorgen. Beveiliging burgerluchtvaart is een proces van voortdurende verbetering. Telkens als door eigen personeel dan wel door derden verbeteringsmogelijkheden worden gesignaleerd of als zich nieuwe risicos aandienen worden door de verantwoordelijken maatregelen getroffen. Op concrete veiligheidsmaatregelen kan om veiligheidsredenen niet in detail worden getreden.

Na de gebeurtenissen van 11 september in de Verenigde Staten zijn diverse, in het concept voorziene, aanvullende veiligheidsmaatregelen op luchthaven Schiphol gerealiseerd. Bij een recent bezoek aan Schiphol hebben vertegenwoordigers van de Amerikaanse Federal Aviaton Administration blijk van hun waardering voor het beveiligingsniveau.

Deel: ' Marechaussee veiligheid Schiphol niet in het geding '
Lees ook