Politiebericht

Korps: Utrecht, plaats: Bilthoven 07/20/99

10e Margaret Salemink-loop vrijdag 3 september/ Bilthoven, 20 juli 1999.

Combinatie met Nederlandse Politie Kampioenschappen.

District Binnensticht van de Politie Regio Utrecht organiseert op vrijdag 3 september 1999 voor de 10e keer de Margaret Salemink-loop. Dit jaar in combinatie met de Nederlandse Politie Kampioenschappen.

De loop wordt jaarlijks georganiseerd ter herinnering aan de aan kanker overleden Biltse politieagente Margaret Salemink. De opbrengst van de loop komt altijd geheel ten goede aan de Nederlandse Kankerbestrijding.

Het inschrijfgeld bedraagt fl. 12,50. Dat moet ter plaatse worden voldaan.

Voor iedere deelnemer is er weer een fraaie loopherinnering.

Categorieën.

Aan het evenement doen niet alleen politiemensen mee. Er is ook dit jaar weer een open wedstrijdcategorie dames 5 km en heren 10 km-lopers. Er is ook weer een open categorie prestatielopers 5 en 10 km.

Voor de categorie Nederlandse Politie Kampioenschappen kunnen dames en heren die lid zijn van de Nederlandse Politie Sport Bond zich inschrijven voor de 10km. Zij moeten hun lidmaatschapskaart tonen bij de inschrijving.

Het parcours is niet geschikt voor spikes. Deelname geschiedt op eigen risico.

Start: 14.00 uur.

De start is om 14.00 uur bij het sportcentrum aan de Kees Boekelaan 3 in Bilthoven.

Giften en donaties.

Giften en donaties zijn welkom op gironummer 3 0 3 3 5 7 ten name van BPSOV, Postbus 514 ter Zeist. De totale opbrengst komt ten goede aan de Nederlandse Kankerbestrijding die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert.

Nadere inlichtingen bij: District Binnensticht, politiebureau Zeist, telefoon 030 - 6 93 88 88.

Deel: ' Margaret Salemink-loop tijdens politiekampioenschappen '
Lees ook