Benoeming interim directeur Computerwijk


DEN HAAG, 20120503 -- Met ingang van 30 april 2012 is Margreet de Vries benoemd tot directeur a.i. van Computerwijk. Zij volgt daarmee Wilma Borgt op die in 2003 startte met Computerwijk en sinds 2009 leiding gaf aan de stichting. Margreet de Vries was tot 1 oktober 2011 algemeen directeur van Stichting Lezen & Schrijven.

Met de benoeming van Margreet de Vries tot directeur a.i. wil Computerwijk een belangrijke stap zetten in de herpositionering van de stichting waarbij draagvlak en een groter bereik centraal staan. De benoeming van de Vries volgt op een vernieuwing van de Raad van Toezicht van Computerwijk, waar per 1 april 2012 tevens een nieuwe voorzitter aantrad: Lucas de Clerq.

 Margreet de Vries heeft ruime ervaring met het agenderen van maatschappelijke thema’s in combinatie met het creëren van draagvlak en het aandragen van concrete oplossingen. “Ik waardeer het vertrouwen van de Raad van Toezicht en kijk ernaar uit om - met alle partijen die al zo lang actief zijn op het terrein van het verbeteren van digitale vaardigheden - het komende half jaar belangrijke stappen te zetten. Het zwaartepunt zal de komende tijd liggen bij het bundelen van krachten en het zoeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en –partijen”, aldus de Vries.

Lucas de Clerq, voorzitter van de Raad van Toezicht van Computerwijk: “Computerwijk heeft veel te danken aan de buitengewone inzet van haar oprichter Wilma Borgt. Door haar mensgerichte gedrevenheid heeft zij ervoor gezorgd dat Computerwijk in korte tijd een belangrijke lokale speler werd in de aanpak van digibetisme. Wij zijn haar zeer erkentelijk. Ook zijn we verheugd dat Margreet de Vries ons in ieder geval het komende half jaar wil helpen om het grote probleem van gebrekkige digitale vaardigheden een halt toe te roepen. Haar kennis, ervaring en innovatieve manier van werken zijn van grote waarde voor Computerwijk.”

Computerwijk zet zich in om de 1,6 miljoen volwassenen met gebrekkige digitale vaardigheden op een laagdrempelige manier te helpen hun vaardigheden bij te spijkeren. Zij doet dit op unieke wijze: opgeleide vrijwilligers trainen hun minder digivaardige medewijkbewoners. Computerwijk heeft de ambitie om in de komende 5 jaar 100.000 mensen trainen. En om toe te werken naar een structurele oplossing wil Computerwijk in de toekomst – naast deze praktische aanpak - ook het belang van een goede beheersing van digitale vaardigheden van iedereen breed helpen te verankeren in de samenleving. Computerwijk wordt o.a. gesponsord door het Oranjefonds en Microsoft.


Deel: ' Margreet de Vries benoemd tot interim directeur Computerwijk '
Lees ook