NPS


MARGRIET VROOMANS NAAR NOVA

Margriet Vroomans(40) wordt presentatrice van NOVA. Ze neemt de plaats in van Maartje van Weegen, die naar NOS-Actueel vertrekt. Maartje werkte bijna tien jaar voor eerst NOS-Laat en later NOVA.

Margriet Vroomans werkt nu bij het RTL-Nieuws, waar ze onder andere het Half Acht bulletin presenteert. Daarvoor werkte ze bij De Haagsche Courant (Sijthof Pers), Radio Oost en West en bij de Wereldomroep. Samen met Rob Trip en Kees Driehuis zal zij het vaste presentatieteam vormen van NOVA. Over de datum van indiensttreding vindt nog nader overleg plaats.

Hilversum, 15 januari 1999

NPS Persberichten

Deel: ' Margriet Vroomans wordt presentatrice van NOVA '
Lees ook