Gemeente Den Haag


5 februari 1999

MARIAHOEVEPLEIN WORDT OPGEKNAPT

Het College van burgemeester en wethouders stelt voor het Mariahoeveplein opnieuw in te richten in een publiek-private samenwerking met verzekeringsmaatschappij AEGON. Aan de herinrichting is een naamswijziging gekoppeld, waardoor het plein voortaan de naam AEGONplein zal dragen. Naast de kosten voor de herinrichting zal AEGON voor een periode van 20 jaar de kosten van beheer en onderhoud van het vernieuwde plein op zich nemen. Alvorens het College een voorstel aan de Raad doet, worden de plannen besproken met alle betrokkenen.

Voor het wijzigen van straatnamen gelden verschillende criteria. B & W wil een uitzondering maken voor het Mariahoeveplein o.a. omdat AEGON zich, als Haags bedrijf, aanzienlijk wil inspannen voor verbetering van de openbare ruimte ter plekke en zich langdurig verplicht aan de onderhoudstoestand van het plein.

Ontwerp

In opdracht van AEGON is een prijsvraag georganiseerd voor een mogelijke inrichting van het plein. Het winnend ontwerp is gemaakt door Adriaan Geuze van West8 Landschapsarchitecten. Uitgangspunt voor het ontwerp is een zo groen mogelijk plein. Twee onafhankelijke lussen, een trambaan en een rijbaan met eenrichtingsverkeer vormen de belangrijkste doorkruisingen van het groene plein.

Het nieuwe plein heeft een grote verblijfsruimte in het midden. De ruimte bestaat hoofdzakelijk uit gras met halfverharding voor de paden. In deze ruimte staan bomen, deels bestaande en deels nieuwe, van een duurzame soort. Verspreid over het hele plein komen enkele groene objecten. Dat zijn raamwerken van staal en hout, waar bomen in staan en planten overheen groeien. Het geheel biedt een rijk beeld aan soorten, kleuren en bloeiwijzen. Tevens worden in de objecten voorzieningen opgenomen als een waterpartij en mogelijk de bestaande kiosken aan het plein. De strook langs de Schenk wordt ingericht als ecologische zone met solitaire bomen en kleine boomgroepen.

Deel: ' Mariahoeveplein Den Haag wordt opgeknapt '
Lees ook