Partij van de Arbeid


Marijke van Hees, voorzitter PvdA: géén overloop naar GroenLinks

4 maart 1999 Tessel Schouten


*Prachtig dat we sterker in de Staten zijn geworden. Tegelijkertijd is het jammer dat we de derde partij zijn gebleven. Eén van de belangrijkste oorzaken is het lage aantal PvdA-kiezers dat ten opzichte van de laatste Tweede-Kamerverkiezingen is gaan stemmen: 65% is thuisgebleven, er zijn maar 35% PvdA-kiezers komen stemmen.*
* We gaan snel achterhalen waar dit mee te maken heeft. Ik ga er alles aan doen de oorzaken op korte termijn boven tafel te krijgen. Ik hoop dat we met de uitkomsten van zo*n onderzoek ook kunnen voorkomen dat PvdA-kiezers bij de Europese verkiezingen in juni wéér thuisblijven.*

*De meest voor de hand liggende verklaring die genoemd wordt
-PvdA-ers zijn massaal GroenLinks gaan stemmen- blijkt onjuist. Wij gaan er natuurlijk wel alles aan doen om GroenLinks-stemmers bij de Europese verkiezingen PvdA te laten stemmen.*
*Om nog even terug te komen op de Statenverkiezingen, de coalitieverhoudingen zijn in de provincies natuurlijk wel behoorlijk verschoven. Nieuwe coalities zijn daarom niet uitgesloten*.

Zoekwoorden:

Deel: ' Marijke van Hees Geen overloop naar GroenLinks '
Lees ook