Partij van de Arbeid


Marijke van Hees: 'PvdA staat midden in de samenleving'

1999

Met een stemverhouding van ongeveer 700 tegen 400 heeft Marijke van Hees de race om het voorzitterschap gewonnen van het duo Booij en Van Bruggen. Van Hees: 'Het is een nek-aan-nek race geweest, het is goed dat er in de partij zo openlijk gediscussieerd is. Nu is het zaak om de gelederen te sluiten.' In haar speech benadrukte Van Hees dat de PvdA een partij is die midden in de samenleving staat.

Van Hees kondigde aan dat de discussie in de partij en in de fractie gevoerd moet worden over belangrijke zaken, zoals de WAO. De nieuwe voorzitter vermeldde hierbij dat zij blij was met de inzet van Ad Melkert op dit terrein.

Bij de stemverklaringen van de afgevaardigden kwam naar voren dat in veel afdelingen lang gediscussieerd was over wie voorzitter moest worden. Een afgevaardigde zei: "Het hart sprak voor de jongens, het verstand voor de vrouw".

Van Hees werd intelligent en ervaren genoemd. Met Booij en Van Bruggen was de partij 'millenniumproof' geweest, aldus een andere afgevaardigde. Een Haagse afgevaardigde stelde hier tegenover dat Marijke van Hees ook nog jong is, maar 'zij wordt vanzelf wel oud'.

Mariette Hamer (tevens lid van de Tweede-Kamerfractie) werd gekozen tot vice-voorzitter en Jan van Ingen Schenau tot penningmeester.

Reactie van de verliezers:
Erik van Bruggen kreeg een arm om zich heen geslagen en was duidelijk geëmotioneerd. Lennart Booij: "Ik vind het jammer. Blijkbaar had men niet genoeg durf. We zijn 200 afdelingen afgegaan, blijkbaar was dit niet genoeg."

Zoekwoorden:

Deel: ' Marijke van Hees nieuwe partijvoorzitter PvdA '
Lees ook