Partij van de Arbeid


De aardbeving in Turkije
Marijke van Hees

Beste mensen,

De hevige aardbeving in Turkije eerder deze week en de verschrikkelijke gevolgen voor de mensen, houden mij al enkele dagen bezig.
Als PvdA hebben we erg veel contacten met mensen van Turkse herkomst, als raadslid, in het afdelingsbestuur en via diverse netwerken die er in de politiek bestaan. Uit de media en eigen contacten blijkt dat hier wonende mensen via familierelaties, via vakanties erbij betrokken zijn.

Het spreekt voor zich dat we hiervan absoluut geen politiek onderwerp willen maken. Verder moet duidelijk zijn dat landelijk georganiseerde acties absolute prioriteit hebben.

Daarnaast echter is het ook een menselijke en maatschappelijke plicht om te bezien op welke wijze we in onze eigen omgeving iets kunnen doen. Het tonen van medeleven en begrip, het adviseren van mensen en organisaties die minder bekend zijn met Nederlandse (opvang)mogelijkheden, vanuit een verantwoordelijkheid in gemeenteraden actief nagaan wat de gemeente kan doen.

Jullie hebben ongetwijfeld nog veel meer ideeën om in deze situatie iets te doen. Laten we met elkaar duidelijk maken dat we achter onze Turkse medelanders staan.

Met vriendelijke groet,
Marijke van Hees
Partijvoorzitter

Deel: ' Marijke van Hees (PvdA) over aardbeving in Turkije '
Lees ook