Socialistische Partij

Marijnissen: 'CEC-adviezen kortzichtig pleidooi voor afbraakbeleid'

20-02-2003 * De SP heeft de hand weten te leggen op het rapport van het Centraal Economische Commissie (CEC) waarin de adviezen aan de formateurs en de onderhandelaars van CDA en PvdA staan. Zoals ook bij andere formaties zijn de voorstellen weer zeer eenzijdig en hebben ze desastreuze gevolgen voor onderwijs, zorg en de mensen met lage inkomens.

Jan Marijnissen: 'Hieruit blijkt niet alleen hoe eendimensionaal het denken van deze verantwoordelijke topambtenaren verloopt, maar er blijkt ook uit dat elk sociaal gevoel bij hen ontbreekt. Het VVD-gehalte onder topambtenaren is erg hoog,' aldus SP-leider Marijnissen.

Een greep uit de voorstellen:

- bezuinigen op de huursubsidie (100 miljoen) - bezuinigen op de kwijtscheldingsbeleid gemeenten, herindicatie van de WSW en verdere verlaging van de WW (500 miljoen tot 1 miljard) - extra bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden van ambtenaren (500 miljoen) - bezuinigingen op hoger onderwijs via verdubbeling collegegeld (700 miljoen) - ingrijpende voorstellen voor de gezondheidszorg: invoering van een eigen risico van 500 euro per verzkerde in de gezondheidszorg (3 miljard), eigen bijdragen geneesmiddelen en in de AWBZ (1,25 miljard), pakketbeperking met bijvoorbeeld de paramedische zorg, tandartszorg, zittend ziekenvervoer, kleine behandelingen in ziekenhuizen, en bepaalde medicijnen tegen bijvoorbeeld hoge bloeddruk (?life style-middelen?) waarmee in totaal 2 miljard euro is gemoeid. - volledige afschaffing van het spaarloon 500 miljoen)

Deel: ' Marijnissen 'CEC-adviezen kortzichtig pleidooi voor afbraakbeleid' '
Lees ook