3 April 1999

Marijnissen: Stop de bommen op de Balkan - Onderhandelingen nu!

SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen wil dat de Nederlandse regering haar politiek met betrekking tot de Balkan verandert. Via advertenties in de landelijke dagbladen van zaterdag 3 april roept Marijnissen de lezers op zich massaal uit te spreken over de politiek van "verhevigen van de bombardementen" (minister-president Kok). Ook vraagt Marijnissen te reageren op het SP-pleidooi voor stopzetting van de bombardementen, zodat er weer ruimte komt voor onderhandelingen en er echt iets gedaan kan worden aan de humanitaire ramp die zich nu in Kosovo en de regio voltrekt.

Zoals bekend heeft de SP-Kamerfractie zich vanaf het begin van het conflict in Kosovo gekeerd tegen het dreigen met NAVO-geweld en nu tegen het bombarderen van Joegoslavië. Marijnissen: "De NAVO-campagne is een sprong in het duister die een onbeheersbare keten van actie en reactie, van geweld en nog meer geweld teweegbrengt. Er dreigt een uitbreiding van het conflict naar de regio, terwijl de humanitaire ramp in Kosovo alleen maar met de dag groter wordt."

"Wie moet dit conflict gaan winnen? Waaruit moet de winst bestaan? En tegen welke prijs? Vragen die zich steeds meer opdringen bij het zien van de beelden op TV. De geloofwaardigheid van de NAVO - omdat er na een dreigement actie moet volgen - kan deze escalatie onmogelijk rechtvaardigen. En "het breken van het regime in Belgrado" (minister-president Kok) lijkt gezien de toegenomen binnenlandse steun van Milosevic verder weg dan ooit. De prijs wordt betaald door de mensen in Kosovo, Servië en Montenegro."

De politiek van de NAVO, met steun van de Nederlandse regering, bestaat
- kort gezegd - uit: Milosevic heeft de keus tussen het tekenen van Rambouillet of bommen. De SP stelt daar tegenover: een overeenkomst waarbij de NAVO stopt met bombardementen, de Servische troepen onmiddellijk terug gaan naar de kazernes, en nieuwe en open onderhandelingen tussen de strijdende partijen worden begonnen. Dan kan er een internationale vredesmacht naar Kosovo en kunnen de vluchtelingen naar huis. Zo lang dat nog niet geregeld is moeten de slachtoffers van de oorlog onmiddellijk doeltreffend humanitaire steun krijgen.

De oproep van Marijnissen aan de regering wordt ondersteund door tientallen schrijvers en journalisten, wetenschappers, religieuzen, vredesactivisten en mensen uit de zorg, onderwijs, cultuur en politiek.

Meer informatie:
Jan Marijnissen:
0412 633528
06 58622211
06 51212339

Deel: ' Marijnissen Stop bombardementen - Onderhandelingen nu! '
Lees ook