Ministerie van Defensie


Persbericht

Marine overweegt inhuur uitzendkrachten voor onderhoud helikopters

DV/PB87/99

Den Haag, 24 augustus 1999

De Koninklijke Marine (KM) onderzoekt in binnen- en buitenland de mogelijkheden om op korte termijn een tiental uitzendkrachten in te huren voor het onderhoud aan haar Westland Lynx helikopters. Er is voor een periode van vier jaar behoefte aan technische ondersteuning.

De KM kampt bij het technisch personeel dat het onderhoud aan de vliegtuigen en helikopters van de marine uitvoert met aanzienlijke personeelstekorten. Deze dreigen verder op te lopen door tegenvallende wervingsresultaten en de uitstroom van vliegtuigtechnisch personeel. De grote vraag naar technisch personeel op de arbeidsmarkt maakt het bijzonder moeilijk om de gewenste aantallen werknemers te werven en voor de KM te behouden. Resultaat van de personeelstekorten bij de marine is een stijgende werklast voor het overige technisch personeel, waarmee de inzetbaarheid van vliegtuigen en met name die van de helikopters aan boord van fregatten in gevaar dreigt te komen.

Om oplossingen te vinden voor deze problematiek, onderzoekt de KM onder meer de mogelijkheden om assistentie te krijgen van militair personeel van NAVO-partners. Verder wordt er gekeken naar het inhuren van burgerpersoneel op de nationale én internationale arbeidsmarkt. Binnen Nederland zijn er zeer weinig mogelijkheden om gekwalificeerd personeel via detacheringsorganisaties te betrekken. Contacten met het buitenland, met name het Verenigd Koninkrijk, hebben geleerd dat de Royal Navy goede ervaringen heeft met het inhuren van gekwalificeerd burgerpersoneel via een uitzendorganisatie. Het ligt in de bedoeling om de in te huren arbeidskrachten niet alleen in te zetten op Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder, maar ook daadwerkelijk op schepen te plaatsen voor het onderhoud aan de boordhelikopter. De juridische aspecten en consequenties hiervan worden onderzocht.

Het voornemen van de Koninklijke Marine om zo mogelijk op korte termijn een begin te maken met het inhuren van het technisch burgerpersoneel, wordt gezien als een incidentele en tijdelijke maatregel. Op termijn dient het tekort aan militair technisch personeel door structurele maatregelen te worden opgelost. De maatregelen hiervoor zijn in ontwikkeling, maar de uitwerking daarvan zal nog geruime tijd in beslag nemen.

Deel: ' Marine overweegt inhuur uitzendkrachten '
Lees ook