Ingezonden persbericht
PERSBERICHT

2 OKTOBER 2014
Met ingang van 1 april 2015 worden geactualiseerde standaarden voor MSC-certificering van kracht

De Marine Stewardship Council (MSC) (1) heeft de geactualiseerde standaard voor duurzame visserij bekendgemaakt.
Versie 2.0 van de Certificeringseisen voor Visserijen weerspiegelt de meest recente wetenschappelijke kennis op het gebied van visserij en beheer. Deze standaard is in de afgelopen twee jaar ontwikkeld en een jaar lang is er overleg geweest tussen de deskundigen uit de visserijsector zelf, wetenschappers, ngo's en het uitgebreide netwerk van partners van MSC. De expertise van ruim 70 belanghebbenden uit de hele wereld is verwerkt in de nieuwe standaard.
Voor een aantal belangrijke kwesties wordt de lat hoger gelegd in de geactualiseerde standaard. Bijvoorbeeld over hoe er met bijvangst, kwetsbare mariene ecosystemen en gedwongen arbeid wordt omgegaan. De nieuwe standaard garandeert dat de visserijen die volgens de MSC-standaard zijn gecertificeerd, steeds volgens de meest actuele praktijkrichtlijnen werken om zo te waarborgen dat de visbestanden en het levensonderhoud voor de komende generaties worden veiliggesteld.
Certificeerders hebben nu zes maanden de tijd om de standaard te bestuderen en te implementeren. Vanaf 1 april 2015 zal iedere visserij die opgaat voor een MSC-beoordeling, worden beoordeeld op basis van de nieuwe standaard. Visserijen die reeds gecertificeerd zijn volgens de MSC-standaard moeten met ingang van 1 oktober 2017 de nieuwe standaard toepassen bij hun eerstvolgende herbeoordeling.
"Dit is een spannende en stimulerende ontwikkeling voor MSC. Het programma wordt hiermee strenger en robuuster en dit zal een positieve en blijvende invloed hebben op de gezondheid van de oceanen," legt Dr. David Agnew, Director MSC Standards, uit.

Er zijn 10 belangrijke wijzigingen opgenomen in versie 2.0 van de Certificeringseisen voor Visserijen:
1) Speciale eisen garanderen nu de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen;
2) MSC-visserijen lopen niet langer het risico een cumulatieve negatieve invloed te veroorzaken op soorten die worden bijgevangen
3) Visserijen moeten regelmatig een review uitvoeren van alternatieve maatregelen die de mortaliteit van ongewenste soorten in de vangsten kunnen verlagen;
4) Strengere eisen zullen garanderen dat de praktijk van het " vinnen" van haaien, waarbij de vinnen van de haaien worden afgesneden en de rest van het lichaam wordt teruggegooid, niet voorkomt bij MSC-gecertificeerde visserijen;
5) Voor de beoordeling van verrijkte zalmvisserijen is, na zes jaar overleg met de belanghebbenden, een volledig nieuwe standaard geïntroduceerd;
6) Er is een nieuwe op risico gebaseerde beoordelingsmethode voor habitats tot stand gekomen, die gebruikt kan worden in situaties waar beperkte gegevens beschikbaar zijn.
7) Er zijn nieuwe eisen ontwikkeld voor controle-audits en herbeoordelingen om de beoordelingskosten voor visserijen te reduceren;
8) Er is een onafhankelijk College voor Collegiale toetsing (Peer Review College) ingesteld om tot een meer gestandaardiseerde en effectievere procedure te komen voor collegiale beoordeling;
9) Er zijn extra eisen opgesteld om vis, schaal- en schelpdieren effectiever te kunnen traceren in de productieketen;
10) Bedrijven die succesvol vervolgd zijn voor gedwongen arbeid, kunnen niet in aanmerking komen voor MSC-certificering.
Zoals samengevat door Dr. Agnew: "De MSC-standaard voor duurzame visserij is ontwikkeld om de duurzaamheid op de lange termijn voor visbestanden en het mariene milieu dat wordt beïnvloed door visserij, te waarborgen. Dit komt op de lange termijn ten goede aan de visserij en aan onze oceanen. Door nieuw onderzoek worden onze kennis van en inzicht in het mariene leven en visserijwetenschappen gevormd en verbeterd. Het is daarom van fundamenteel belang dat de standaard wetenschappelijk goed onderbouwd, robuust, effectief en relevant blijft."
"De herziening van de visserijstandaard heeft plaatsgevonden met medewerking van een groot aantal belanghebbenden, van visserijmanagers en mariene biologen tot ngo's en natuurbeschermers. Het is een uitdagend en verlichtend proces geweest, een proces dat heeft geleid tot de totstandkoming van een standaard waarop alle belanghebbenden trots kunnen zijn."
De veranderingen die voortvloeien uit de Herziening Visserijstandaarden (Fisheries Standard Review, FSR), zijn opgenomen in de MSC-Certificeringseisen Versie 2.0 die door onafhankelijke certificeerders worden gebruikt om de duurzaamheid van visserijen binnen het MSC-programma te beoordelen.
Door de nieuwe certificeringseisen blijft de standaard in lijn met de beste internationale wetenschappelijke en beheerpraktijkrichtlijnen. Dankzij de FSR blijft de MSC ook in lijn met de richtlijnen voor ecolabelling van de FAO (Food and Agriculture Organization) en de ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labeling) gedragscode.

Deel: ' Marine Stewardship Council publiceert actuele visserijstandaard '
Lees ook