Landbouwuniversiteit Wageningen


*do 18-02-99 MARKANTE DIERKUNDIGE NEEMT AFSCHEID VAN WAGENINGEN


tijd 16:00 uur

plaats Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp afscheidcollege door prof.dr. J.W.M. Osse (algemene dierkunde)
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

De functionele morfologie van vissen is het onderzoeksgebied is het onderzoeksspecialisme van professor Osse. Hoe hangt de voedselopname en groei bij vissen samen met de ontwikkeling van bouw en functie van de opname- en verwerkingorganen? Onderzoek met soms onverwachte ecologische en evolutionaire implicaties. Zo blijkt de dominantie van brasem in eutrofe binnenwateren voor een belangrijk deel te danken aan de unieke instelbare kieuwzeef van deze vis. Het succes van de brasem heeft als keerzijde dat de natuurlijke 'begrazers' van microscopische algen door de brasem worden weggevangen, waardoor algenbloei optreed en veel meren uit troebel water bestaan. Verschillen in voedselopname heeft waarschijnlijk ook een rol gespeeld in het ontstaan van de barbelenfauna van Lake Tana in Ethiopië. Dankzij het onderzoek van Wageningse biologen kon worden vastgesteld dat we te maken hebben met een unieke groep vissoorten, die bovendien nog volop aan het evolueren is. Osse is een gedreven hoogleraar die, vanuit een brede kennis van de dierkunde en met groot enthousiasme, nieuwe uitdagingen op zijn vakgebied stimuleerde.

Deel: ' Markante dierkundige neemt afscheid van Wageningen '
Lees ook