Moniek, dit is een verslag. Kun je dateren op vandaag groet, frans- PERSBERICHT -

Apeldoorn, 9 december 1999

Interactief seminar The Experience Economy in Connection1 Marketinggoeroe Joseph Pine spreekt tijdens seminar in innovatiecentrum Connection1

Op woensdag 8 december jl. vond in Connection1, het platform voor innovatie en ontmoeting in Apeldoorn, het interactieve seminar The Experience Economy plaats. Marketinggoeroe Joseph Pine sprak tijdens dit seminar over de nieuwe dimensie in marketing, waarbij de vraag centraal staat: Hoe breng je in de hedendaagse economie je producten onderscheidend aan de man? In The Experience Economy gaat het er niet alleen om wat een merk zegt, maar ook hoe de consument een merk ervaart.

The Experience Economy

Tijdens zijn lezing waarschuwt Joseph Pine voor het gevaar van vervlakking of 'commoditization'. "Internet will commoditize goods and products and will enable many experiences, that we cannot do otherwise". Daarnaast wees Joseph Pine op de noodzaak voor bedrijven om zich van concurrenten te onderscheiden door het creëren van een unieke beleving en een blijvende persoonlijke ervaring, of 'experience', bij de consument. "Let people feel like they are in the article themselves and create the article themselves. You have to '-ing' the thing, for example: a driv-ing experience, an eat-ing experience. Don't focus on the food itself but on the eating experience", aldus Joseph Pine tijdens zijn lezing.

Elektronische brainstorm

Tijdens het interactieve seminar The Experience Economy speelde de inbreng van de deelnemers een belangrijke rol. De deelnemers konden tijdens de pauzes met behulp van brainstormsoftware hun reacties op de lezing geven in de 'Runway' en de 'Boardroom', twee presentatie- en demonstratieruimtes in Connection1. Vervolgens ging Joseph Pine, na de pauze, in op de ingevoerde reacties en vragen vanuit de zaal.

"Just goods and services are no langer enough, people want experiences. In my opinion, experiences are only valuable when you charge and admission fee. You are what you charge for. If people say 'been there, done that' the experience is already commoditized. The essence is to offer a life transforming experience!", aldus Joseph Pine tijdens discussie.

Seminarreeks 'Captains of IT'

The Experience Economy is een seminar uit de serie 'Captains of IT' waarin internationale topsprekers met behulp van moderne technologie hun visie op actuele thema's in de ICT geven. Het volgende seminar is op 16 februari 2000, alwaar Peter Keen een lezing zal geven over het 'IP Businessmodel'.

Connection1

Connection1, een initiatief van PinkRoccade nv, is een platform voor innovatie en ontmoeting dat in samenwerking met partners en klanten, interactieve en inspirerende experiences organiseert waarin de verbinding wordt gelegd tussen maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe ontwikkelingen en trends in de ICT.
- EINDE BERICHT -

Deel: ' Marketinggoeroe Joseph Pine spreekt op interactief seminar '
Lees ook