ERNST AND YOUNG

Marketinggoeroe Paul Postma laat in eigen keuken kijken

MARKETINGGOEROE PAUL POSTMA LAAT IN EIGEN KEUKEN KIJKEN

Maximale grip krijgen op de klant: dat is de doelstelling van de nieuwe, interactieve marketingmethode. Met databases kunnen bedrijven veel meer informatie verzamelen over individuele klanten dan ooit tevoren. Oude benaderingen die het product, het merk of een doelgroep centraal stellen, zijn daarom achterhaald. Dat stelt Paul Postma van PPMC, onderdeel van Ernst & Young, in het 'Handboek Interactieve Marketing, databasemarketing in de praktijk'. Stap voor stap laat hij zien hoe bedrijven hun eigen organisatie in kunnen richten volgens de nieuwste marketinginzichten. Postma geeft zo een kijkje in zijn eigen advieskeuken. Paul Postma behoort tot de weinige niet-Amerikaanse auteurs die in de VS de status van marketinggoeroes hebben. Postma.s eerdere boek 'Het Nieuwe Marketing Tijdperk; feesten, vrijen en frauderen' heeft inmiddels de vierde druk beleefd en verschijnt na de al bestaande Engelstalige editie binnenkort ook in het Chinees.

Het oude concept van marketing paste uitstekend in een tijd die achter ons ligt, aldus Postma. Consumentenproducten en merken stonden daarin centraal. Marketing gaf producenten de mogelijkheid om grip te krijgen op de afzetmarkten. Het zwaartepunt ligt inmiddels niet meer bij het product maar bij de klant - 'de meest cruciale verschuiving die marketing meemaakt sinds haar ontstaan'. Het is nu voor een bedrijf van levensbelang om de focus op producten en daaraan gerelateerde doelgroepen te verleggen naar de individuele klant. 'Het gaat er dan niet meer alleen om wat er langs de kassa gaat, maar wie met wat langs de kassa gaat en liefst ook wanneer', schrijft Postma.

Facades
Door de inzet van moderne informatietechnologieën en nieuwe media komt in beeld wat producenten en afnemers met elkaar doen, hetgeen sterk afwijkt van wat mensen zeggen dat zij doen. Daarmee wordt de realiteit van de marketing onthuld, die schuil gaat achter de facades van mooi geformuleerde doelgroepen.

E-commerce
Postma signaleert dat 'bedrijven die van oudsher niet bepaald bekend staan om hun weloverwogen marketingbeleid nu het voortouw nemen'. Banken, telecombedrijven, uitgevers en verzekeraars lijken beter in te spelen op de nieuwe marketinginzichten dan traditionele .marketingkampioenen. als producenten van consumentenproducten. De komst van elektronische media zorgt voor een aardverschuiving in het marketingdenken. Door de juiste inzet van nieuwe en oude media, gekoppeld aan databases, kunnen bedrijven de relatie met individuele klanten veel effectiever onderhouden dan ooit tevoren. Bovendien verschuift het gebruik van deze media van louter productpromotie naar het volledige traject van promotie tot en met de daadwerkelijke transactie. De opkomst van e-commerce bevestigt volgens Postma daarom de komst van een geheel nieuw marketingtijdperk.

Database Marketing Cyclus
In zijn Handboek Interactieve Marketing toont Postma hoe organisaties met succes de nieuwe mogelijkheden kunnen benutten. Aan de hand van acht stappen geeft hij een nauwgezette beschrijving van de voorwaarden en mogelijkheden om interactieve marketing succesvol toe te passen. Interactiviteit is het sleutelbegrip. Postma laat aan de hand van de Database Marketing Cyclus (r) zien dat alleen door een cyclische benadering interactiviteit mogelijk wordt. Het selecteren van (potentiële) klanten, het vormgeven van het aanbod, het kiezen van de methode voor marktbewerking, het uitvoeren van marktbewerking, het waarnemen door de markt, responderen, het vervullen van gedane beloften en het terugkoppelen van data naar de database vormen in deze cyclus de verschillende onderdelen.

Goeroestatus
Voor het Handboek Interactieve Marketing putte Paul Postma uit de ervaringen en inzichten die hij opdeed als adviseur van bedrijven in het omgaan met database gestuurde interactieve marketing. Zijn bureau Paul Postma Marketing Consultancy, onderdeel van Ernst & Young, behoort wereldwijd tot de top van de advieswereld op het gebied van customers relations management. Postma zelf geeft daarnaast regelmatig lezingen in binnen- en buitenland. Zijn boek Het Nieuwe Marketingtijdperk uit 1996 betekende de internationale doorbraak van Postma. Het is vertaald in het Engels en komt begin volgend jaar in het Chinees uit. Ook in de Verenigde Staten, de bakermat van de marketing, heeft hij inmiddels een goeroestatus verworven.

Einde bericht

Deel: ' Marketinggoeroe Paul Postma laat in eigen keuken kijken '
Lees ook