Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 26 september 2001

30 september
ANDERE MERT IN KASTEELPARK

Op zondag 30 september vindt in het kasteelpark de Andere Mert plaats. Dit is een speciale markt, waarbij aandacht wordt geschonken aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Op deze markt, die georganiseerd wordt op initiatief van de Stichting Milieudefensie, staan ruim 20 kramen. Er wordt onder andere informatie gegeven door organisaties die zich actief inzetten voor een beter milieu, zoals Milieudefensie, de Wereldwinkel en Greenpeace. U kunt de markt bezoeken van 12.00-17.00 uur.

Ook de gemeente Geldrop vindt het belangrijk om bewust om te gaan met het milieu. Zij zal op de Andere Mert aanwezig zijn met een stand die in het teken staat van afvalscheiding. De medewerkers zullen onder meer een compostvat laten zien, waarin al het GFT-afval kan worden gecomposteerd. De gemeente wil hiermee in 2002, in overleg met de wijkverenigingen en het Platform Duurzaam Geldrop, een proef gaan uitvoeren in een nog te kiezen wijk.
Verder krijgt u informatie over de vraag hoe en waar u uw afval kwijt kunt.

Deel: ' Markt 'De Andere Mert' in kasteelpark in Geldrop '
Lees ook