Gemeente Breda


MARKT PRINSENBEEK WORDT SCHONER EN GEZELLIGER

Het centrumgebied van Prinsenbeek zal vaker worden schoongemaakt en er worden maatregelen genomen om onkruidgroei op de Markt tegen te gaan. Dat stelt het college van Burgemeester en Wethouders aan de raad voor in het gebiedsplan Markt Prinsenbeek. Er komt een "centrumbeheerder" die dagelijks een controleronde uitvoert en kleine ongemakken direct verhelpt. Aan de wens om de Markt aantrekkelijker te maken wordt in overleg met belanghebbenden gezocht naar passende maatregelen.

In het hart van Prinsenbeek ligt de Markt. Samen met de inloopstraten heeft de Markt een belangrijke functie in het culturele en economische leven van Prinsenbeek. Het centrumgebied is onlangs heringericht. Bij deze herinrichting zijn veel bijzondere materialen gebruikt voor verharding en verlichting.

In het Buitenruimteplan van de gemeente staan de doelstellingen voor de openbare ruimte: schoon, heel, veilig en bruikbaar. De Markt Prinsenbeek dient binnen dit kader een veilige en schone ontmoetingsplaats met uitstraling te zijn.

Het plan is gebaseerd op een analyse van het huidig beleid, het huidig beheer en knelpunten en wensen. Dit mondt uit in een visie en een beheerstrategie voor de komende jaren. De nadruk ligt daarbij op het beeld (schoon, onkruidvrij en dergelijke) en het flexibel blijven reageren op klachten en meldingen. Concreet betekent dit dat het centrumgebied intensiever zal worden gereinigd. Om te voorkomen dat onkruid kan groeien worden, daar waar mogelijk, de voegen op de Markt dichtgemaakt. Daar waar geen preventieve maatregelen tegen onkruid mogelijk zijn wordt het onkruid vaker dan nu het geval is verwijderd.

Dit alles staat in het gebiedsplan Markt Prinsenbeek dat is opgesteld in goed overleg met belanghebbenden. Naar aanleiding van de reacties tijdens de consultatie is het plan op een aantal kleine punten gewijzigd. Zo is de voorgestelde afscheiding ter hoogte van het Trouwlaantje uit het plan verdwenen.

Breda, 25 november 1999.

Zoekwoorden:

Deel: ' Markt Prinsenbeek Breda wordt schoner en gezelliger '
Lees ook