Ministerie van Financin

Persbericht
PERS-2002-170
Den Haag, 28 juni 2002

Marktaandeel A-label witgoedapparaten stijgt

De energiepremieregeling (EPR) heeft geleid tot een forse verkoopstijging van witgoedproducten met een A-label. In vergelijking met andere Europese landen waar vergelijkbare energielabels zijn ingevoerd doet Nederland het beter. Dit staat in een evaluatie van de Energiepremieregeling die staatssecretaris Bos vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van de energiepremieregeling die 1 januari 2000 is ingevoerd heeft ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens gebruik gemaakt. In 2000 en 2001 is in totaal 159 miljoen aan premies uitbetaald. 57% van deze premies zijn betaald voor witgoedapparaten. De CO2 besparing die in deze periode heeft plaatsgevonden is voor 18% toe te schrijven aan energiezuinige witgoedapparaten.

Uit de evaluatie Energiepremieregeling blijkt dat de uitvoeringskosten van de premieregeling hoger zijn dan geraamd. Werd in 2000 nog uitgegaan van 18,6 miljoen per jaar, in 2002 zijn deze vermoedelijk 36 miljoen.

De Evaluatie Energiepremieregeling is te lezen op de website van het ministerie van Financin.

Deel: ' Marktaandeel A-label witgoedapparaten stijgt '
Lees ook