Gemeente Amersfoort


cember 1999

Marktagenda

Donderdag 30 december
Wijkmarkt Kattenbroek
Van 08.00 tot 13.00 uur

Vrijdag 31 december
Van 07.30 tot 13.00 uur
Warenmarkt en bloemenmarkt samen op de Hof
Vismarkt op de Groenmarkt

Op 1 januari (Nieuwjaarsdag) is er geen markt.

Deel: ' Marktagenda Amersfoort rond jaarwisseling '
Lees ook