Marktanalyse GGZ regio Oostelijk Zuid-Limburg

Vorige maand ging in de regio Oostelijk Zuid-Limburg het onderzoek ‘Marktanalyse GGZ’ van start. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan geestelijke gezondheidszorg en het beschikbare aanbod in de regio Oostelijk Zuid-Limburg in verband met regionale beleidsontwikkeling en monitoring. De analyse richt zich op vier circuits: kinderen en jeugdigen, volwassenen, ouderen en verslaafden. Om de behoefte aan zorg te kunnen meten zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van reeds Nederlands en buitenlands epidemiologisch onderzoek, zoals het NEMESIS-onderzoek. Op basis van de huidige kennis van risico-indicatoren voor psychische problematiek, zorgbehoefte en zorggebruik zal de behoefte aan geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen in de regio worden bepaald. Deze benadering wordt aangevuld met twee andere manieren om zicht te krijgen op mogelijk onvervulde zorgbehoeften in de regio: onderzoek van registratiegegevens en interviews met sleutelinformanten, zoals cliënten, huisartsen en zorgaanbieders. Het einddoel is om op gefundeerde wijze aanbevelingen te doen voor de opzet van een regionaal informatiesysteem dat de zorgbehoefte in de regio kan peilen.

Margreet ten Have en Rob Bijl (030) 297 11 00

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Homepage

Copyright ©1998 Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Marktanalyse GGZ regio Oostelijk Zuid-Limburg '
Lees ook