Marktconsultatie gestart

22-07-99

Op 19 juli 1999 is de marktconsultatie over de private betrokkenheid bij railgoederenvervoer via exploitatie van de Betuweroute gestart door de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiiën. Met deze consultatieronde wordt het nationale en internationale bedrijfsleven gevraagd een visie te geven op de mogelijkheden voor private exploitatie van railgoederenpaden en in het bijzonder van de Betuweroute. Via deze site biedt de projectorganisatie Betuweroute u de mogelijkheid om mee te denken over deze private exploitatie. Dit kan via het document 'Private betrokkenheid bij railgoederenvervoer via exploitatie van de Betuweroute', dat u hier kunt aanvragen/downloaden. In dit consultatiedocument wordt u een aantal vragen gesteld waarop u schriftelijk kunt reageren. In de inhoudsopgave ('de spelregels') van het document staat waar u uw reactie naar toe kunt sturen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Marktconsultatie Betuwelijn gestart '
Lees ook