Crisis goed voor Factuurautomatisering?


HOOFDDORP, 20120427 -- Factuurautomatisering is al jaren bezig aan een opmars. Maar hoeveel rek zit er nog in? En zorgt de huidige economische situatie voor stagnatie of neemt het gebruik van factuurautomatisering daardoor juist onverminderd toe? DDi Document Software brengt sinds 2006 de trends en behoeften binnen de markt in kaart en continueert ook in 2012 dit onderzoek. Het marktonderzoek “Factuurautomatisering 2012” is van 1 mei tot en met 20 december bereikbaar via https://ddi.nl/marktonderzoek-inkomende-factuurverwerking/

Eerdere onderzoeken van DDi hebben aangetoond dat het gebruik van factuurautomatisering in Nederland de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. Daarbij werd in het onderzoek van 2011 de verwachting uitgesproken dat er in 2012 fors geïnverteerd zal gaan worden. De vraag is in hoeverre de huidige crisis hier invloed op heeft.

Met het onderzoek Factuurautomatisering 2012 wil DDi in kaart brengen hoe de trends rondom automatische factuurverwerking zich dit jaar verder ontwikkelen. Klopt de prognose die eind 2011 is gesteld? Welke wensen en eisen worden er door de markt gesteld in relatie tot factuurautomatisering? Ofwel; waar moeten oplossingen voor automatische factuurverwerking anno 2012 volgens de doelgroep ten minste aan voldoen. 

Het onderzoek is bereikbaar via https://ddi.nl/marktonderzoek-inkomende-factuurverwerking/ en loopt tot eind december. DDi roept financieel professionals op deel te nemen aan dit onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek worden medio januari 2013 verwacht en zullen een beeld geven van de interesse, wensen en motieven die binnen de markt spelen met betrekking tot factuurautomatisering.

Over DDi Document Software
DDi is een specialist op het gebied van Document Software. Met onze oplossingen helpen we organisaties “van Papier naar Digitaal”. Als puur Nederlands softwarehuis hebben wij veel kennis en ervaring op het gebied van het elektronisch vastleggen en be- en verwerkbaar maken van informatiestromen. Onze focus ligt hierbij op de creatie en/of realisatie van elektronisch archief, elektronisch dossier, automatische formulierverwerking, factuurautomatisering en purchase-to-pay.


Deel: ' Marktonderzoek 'Factuurautomatisering 2012' van DDi Document Software '
Lees ook