provincie friesland

dit is een gezamenlijk persbericht van:

perbericht

nummer: 278 tr
datum: 12 oktober 2009

marktpartijen bedenken 15 duurzame plannen voor ontwikkeling nieuw stroomland

een oproep aan marktpartijen om duurzame plannen voor nieuw stroomland te ontwikkelen heeft tot nu toe 15 initiatieven opgeleverd. de plannen lopen uiteen van een zelfvoorzienende woonwijk tot een windmolen die water uit lucht kan onttrekken gedeputeerde hans konst, voorzitter van de stuurgroep is blij met de verscheidenheid: 'de betrokkenheid van marktpartijen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een duurzaam gebied. we onderscheiden ons van andere regio's door hier ruimte te geven voor duurzame experimenten voor bedrijven en tegelijkertijd te werken aan een gebied waar ook de ruimtelijke kwaliteit voorop staat. daarnaast willen we de aanwezige landbouw versterken en ruimte bieden aan recreatie.' de ingediende plannen worden de komende maanden verder onderzocht of en hoe ze daadwerkelijk in het gebied gerealiseerd kunnen worden.

het gebied zuidwestelijk van leeuwarden verandert de komende jaren op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur, recreatie en landschap ingrijpend. de gemeenten littenseradiel, menaldumadeel, leeuwarden en de provincie fryslân willen in het project nieuw stroomland de positie van de stad leeuwarden én de kwaliteiten van het omringende gebied behouden én versterken.

duurzaamheid en landschappelijke kwaliteit zijn uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied. 'de oproep aan marktpartijen blijft staan', aldus konst. 'dit gebied blijft in ontwikkeling en er blijft dus ook in de toekomst ruimte voor nieuwe duurzame initiatieven. namens de betrokken partijen in de stuurgroep doet hij ook een beroep op de inwoners gebied om duurzame ideeën aan te melden die hun leefomgeving aantrekkelijker maken.

in de ontwikkeling van het gebied staat de keten van duurzaamheid centraal. de kern daarvan is te investeren in duurzame energie en watertechnologie. de keten van duurzaamheid bestaat uit vier opeenvolgende schakels: kennis, experiment en productie en consumptie. in elke schakel komt de focus op duurzaamheid te liggen.

informatiebijeenkomst 12 oktober
inwoners uit het gebied en andere belangstellenden zijn op 12 oktober geïnformeerd over de voortgang van het project. eind dit jaar moet er een ontwerp-masterplan (en intergemeentelijke structuurvisie) voor dit gebied klaar zijn. dit bestaat uit een gezamenlijke visie op het gebied, waarin ook de nu binnengekomen initiatieven zoveel mogelijk zullen worden ingepast. begin 2010 worden deze plannen aan raden en staten voorgelegd. daarna volgt in het voorjaar nog een inspraakperiode.

ter informatie, niet voor publicatie:

voor meer informatie over de ingediende plannen verwijzen wij u naar de betrokken marktpartijen:

 |initiatief |naam  |bedrijf  |   |email    | |grontmij |frank de |grontmij |06-204178|frank.devries@grontmi| |climate & |vries  |   |78  |j.nl     | |energy  |   |   |   |      | |enerzjykomb|mr. ing. |delta oil |0517-2327|bp.jansema@planet.nl | |i   |b. jansema|   |35  |      | |enerzjykomb|ing. maike|maatschap m.|0515-2328|maike.bouma@xs4all.nl| |i   |bouma  |bouma en fpe|12  |      | |   |   |wijmans  |   |      | |enerzjikomb|durk  |wur   |058 - |durk.durksz@wur.nl | |i/nij bosma|durksz |   |2167592 |      | |zathe  |   |   |0320-2934|      | |   |   |   |52  |      | |windenergie|matthijs |dijkstra |0518-4192|dijkstramultiservice@| |   |dijkstra |multiservice|28  |live.nl    | |dutch  |gerard |dutch  |058-28850|g.schouten@westt.nl | |rainmaker |schouten |rainmaker |40  |h.vandervliet@dutchra| |   |dhr. h. |   |06-103990|inmaker.nl   | |   |van der |   |10  |      | |   |vliet  |   |   |      | |windenergie|dhr.  |burggraaff |058-29555|j.vdveen@burggraaffbo| |   |drs.ing. |bouw  |55  |uw.nl    | |   |th.j.  |   |   |      | |   |burggraaff|   |   |      | |nhl hotspot|g.j. van |nhl   |058-25111|vanwoudenberg@nhl.nl | |energie |woudenberg|   |73  |      | |kleine  |trudie |tiparo  |058-28943|info@tiparo.com  | |windmolens |timmerman |   |78  |      | |   |   |   |06-209118|      | |   |   |   |91  |      | |eco iglo |kees de |intact  |06-536113|kdekraker@intact-ecod| |   |kraker |ecodesign bv|26  |esign.nl    | |   |willy  |   |06-142056|      | |   |brinksma |   |66  |wbrinksma@intact-ecod| |   |   |   |   |esign.nl    | |   |   |   |   |      | |leerschool |irma  |stichting |06-269343|abelskamp@online.nl | |permacultuu|abelskamp |leerschool |56  |      | |r   |   |permacultuur|   |      | |ecodorp |ronald |zn design |0518-4132|info@zndesign.nl  | |   |zeinstra |   |45  |      | |   |   |   |06-226558|      | |   |   |   |00  |      | |griene  |seinen |seinen  |058-2158 |info@seinennieuwbouw.| |dream  |   |   |258  |nl     | |energiepark| henk  |grontmij |0512-3352|henk.otten@grontmij.n| |   |otten  |   |71  |l     | |energiepark|harm  |oosterhof/ho|0594-2801|info@oosterhof-holman| |   |beerda |lman  |23  |.nl     | |energiepark|douwe  |e-kwadraat |088-40005|info@ekwadraat.com | |   |faber  |   |00  |      | |landbouw |barend |wur   |zie boven|barend.spliethoff@wur| |campus/ nij|spliethof |   |   |.nl     | |bosma zathe|durk  |   |   |      | |   |durksz |   |   |      | |experimente|derk luik |cartesius |06-111148|derk.luik@luikce.nl | |ergebied |   |   |95  |      | 

---- --

Deel: ' Marktpartijen bedenken 15 duurzame plannen voor ontwikkeling Nieuw S.. '
Lees ook